Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Stručno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije

 

Siniša Šajnović Predsjednik
Sandra Polanec Marinović Članica
Alenka Hošnjak Članica
Ivica Rus Član
Stjepan Marčec Član
Renato Vinko Član
Željka Kovač Članica