Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Županijska uprava za ceste Međimurske županije objavljuje

Izjavu o pristupačnosti mrežne stranice

Općenito

Županijska uprava za ceste Međimurske županije, kao ustanova u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave, Međimurske županije, je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu zuc-ck.hr.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je uložila značajne resurse kako bi osigurala da je mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz Izbornik pristupačnosti, prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.1)

 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće

 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika

 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima

 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike

 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti

 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv

Status usklađenosti

Mrežna stranica zuc-sk.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Na mrežnoj stranici zuc-sk.hr postoje iznimke u vezi s osiguranjem usklađenosti sadržaja sa Zakonom (NN 17/19), a očituju se u sljedećem:

 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

 • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)

 • pojedine datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a dio datoteka dostupan je isključivo kao datoteke za preuzimanje;

 • dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
 • na stranici ne postoji mogućnost ispravljanja grešaka pri unosu teksta, niti su određene prečice na tipkovnici i navigacija na način da se svakom elementu programa može pristupiti tipkovnicom.

Dokumente koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Županijska uprava za ceste Međimurske županije kvalificira ih kao arhivu, te su oni izuzeti od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Županijska uprava za ceste Međimurske županije nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice zuc-ck.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Županijska uprava za ceste Međimurske županije, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool .

Županijska uprava za ceste Međimurske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice zuc-ck.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način:

 • na broj telefona: 040 396 294
 • na broj fax-a: 040 396 295
 • elektroničkom poštom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Službenik za informiranje u Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije je Jelena Peić

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3
10000 Zagreb
Tel: 01 2099 120
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.pristupinfo.hr