Županijska uprava za ceste Međimurske županije

O ŽUC-u

Županijska uprava za ceste osnovana je 25.03.1997. god. Odlukom skupštine Međimurske županije u skladu sa zakonskom legislativom.

ŽUC gospodari i upravlja sa 206,955 km ŽC i 254,905 km LC, sveukupno u nadležnosti ustanove je 461,860 km cesta, prema Odluci o razvrstavanju cesta (NN 59/23). Mrežu županijskih i lokalnih cesta u velikom postotku čine ceste koje su redovitim razvrstavanjem ili prekategorizacijom (gradske, prigradske, općinske, poljski i šumski putovi ) prešle u javne ceste.

Društveno-gospodarske prilike također su specifične i za našu županiju, i zahtijevaju jedan sustavni pristup definiranju razvojnih potreba u županiji. Razvitak infrastrukture predstavlja preduvjet društveno-gospodarskog razvoja, a u sklopu toga optimalna razvijenost ŽC i LC ima veoma važnu pokretačku ulogu.
Nepobitna je činjenica da se u svim gradovima i općinama grade gospodarske zone, što je i preduvjet razvitka jedne regije, a time je malo i srednje poduzetništvo dobilo velik zamah na ovim prostorima.
Kompleksnost održavanja i zaštite takvih cesta iziskuje velike napore od nas koji smo zaduženi za kreiranje cestovne politike na županijskim i lokalnim cestama. Zadatak ŽUC-a je da osmisli rješenja koja će uskladiti vrstu i opravdanost sanacije, prometnu potražnju i financijska sredstva koja su nam na raspolaganju, a nažalost uvijek su nedostatna s obzirom na željeno. Iz tih i sličnih razloga potrebno je uključiti ministarstva, županiju, općine i gradove da zajedničkim sredstvima ostvarimo planirano, unaprijedimo promet i povećamo sigurnost na području županije.
Svjesni da se još uvijek ne ulaže dovoljno sredstava na ŽC i LC u odnosu na državne ceste, što ovisi o Vladi i resornom Ministarstvu. To je prouzrokovano forsirajućom gradnjom autocesta, moguća i financijski optimalna rješenja s obzirom na prometne tokove bile bi brze ceste.

Prioritetni zadaci koji su pred nama su sljedeći:
  • podizanje razine kvalitete održavanja ŽC i LC u organizacijskom i tehnološkom smislu
  • smanjivanje kilometara cesta s makadamskih kolnikom
  • rekonstrukcija cesta kvalitetnijim rješenjima u urbanim sredinama i prema gospodarskim zonama
  • izrada koncepcije prometnog razvitka u Međimurju i određivanje prioriteta građenja i rekonstrukcija cesta

Zakonska osnova djelovanja Županijske uprave za ceste Međimurske županije

USTROJSTVO
Zakon o ustanovama 76/93  29/97  47/99 35/08 127/19
Odluku o osnivanju Županijske uprave za ceste Međimurske županije 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Međimurske županije
Statut Županijske uprave za ceste Međimurske županije 
Odluka o izmjenama i dopunama Statut-a Županijske uprave za ceste Međimurske županije (03.07.2012.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statut-a Županijske uprave za ceste Međimurske županije (26.01.2021.)
Odluka o izmjenama i dopunama Statut-a Županijske uprave za ceste Međimurske županije (16.12.2022.)
Katalog informacija
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije
Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije

Poslovnik rada stručnog vijeća

I. izmjene u dopune poslovnika rada Sručnog vijeća
II. izmjene u dopune poslovnika rada Sručnog vijeća
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Izmjene i dopune Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Kontakt obrazac

Please make sure that, re-captcha pluging is enabled

Županijska uprava za ceste Međimurske županije
OIB: 77095600371
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec
040 396 294
040 396 295
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Erste & Steiermaerkische bank d.d.
  IBAN: HR0324020061100074355