Županijska uprava za ceste Međimurske županije

KARTA CESTA

Karta cesta

redni

cesta

teh.

opis

dužina

broj

vrsta

ime

kat.

km

A

B

C

D

E

F

1

ŽC

2002

4

Jalšovec (Ž2003) – Štrigova (D227)

3,547

2

ŽC

2003

2

Jalšovec (GP Bukovje (granica RH/Slovenije)) – Sveti Martin na Muri – Mursko Središće (D209) – Miklavec – Podturen – Turčišće (Ž2023) – Hodošan (D3)

34,953

3

ŽC

2004

3

Brezovec (Ž2003) – Železna Gora (L20002/L20080)

3,970

4

ŽC

2005

3

Vrhovljan (Ž2003) – Selnica – Štrukovec (D209)

6,663

5

ŽC

2006

4

Mursko Središće (D209) – Selnica – Prekopa (D227)

10,559

6

ŽC

2007

4

Štrigova (D227) – Sveti Urban (L20004/L20005)

3,348

7

ŽC

2008

4

Peklenica (Ž2003) – Vratišinec – A. G. Grada Čakovca (Žiškovec)

4,725

8

ŽC

2009

3

Železna Gora (D227) – Gornji Mihaljevec – Gornji Hrašćan (D208)

11,855

9

ŽC

2010

4

Vratišinec (Ž2008) – Gornji Kraljevec (L20020)

2,066

10

ŽC

2011

4

Gornja Dubrava (L20007) – Gornji Mihaljevec (Ž2009)

2,101

11

ŽC

2012

4

Vučetinec (D227) – Okrugli Vrh (L20081)

2,742

12

ŽC

2013

4

Frkanovec (Ž2253) – Zasadbreg – A.G. Grada Čakovca (Slemenice)

5,101

13

ŽC

2014

4

Vučetinec (D227 – Ž2254)

0,920

14

ŽC

2015

3

Zasadbreg (Ž2013) – Brezje (D227) – Slakovec – Nedelišće (D3)

10,319

15

ŽC

2016

4

Knezovec (L20018) – A.G. Grada Čakovca (Mačkovec)

0,837

16

ŽC

2017

3

Podturen (Ž2003) – Sivica – A.G. Grada Čakovca (Novo Selo Rok)

4,518

17

ŽC

2018

3

Dekanovec (Ž2003) – Belica – A.G. Grada Čakovca

13,204

18

ŽC

2019

4

Črečan (L20014) – Gornji Hrašćan (D208)

2,001

19

ŽC

2020

4

A.G. Grada Čakovca (Savska Ves) – A.G. Grada Čakovca (Totovec) – A.G. Grada Čakovca (Novo Selo na Dravi) – Nedelišće – A.G. Grada Čakovca (Kuršanec) – Gornji Kuršanec (D3)

4,367

20

ŽC

2022

3

Belica (Ž2018) – Mala Subotica – Orehovica – Šemovec (D2) (14,887)

14,887

21

ŽC

2023

4

Turčišće (Ž2003) – Palovec (D3)

5,575

22

ŽC

2024

4

Palovec (D3) – Palinovec (L20031)

2,270

23

ŽC

2026

3

Goričan (D3) – Donji Kraljevec – Prelog (D20)

9,705

24

ŽC

2033

3

Sveti Juraj u Trnju (D3) – Prelog (D20) – Otok – Hrženica Ž2071 

11,840

25

ŽC

2034

3

Hodošan (D3) – Donji Kraljevec (Ž2026)

2,321

26

ŽC

2038

4

Sveti Križ (D20) – Podbrest (L20037)

1,979

27

ŽC

2039

4

Draškovec (D20) – Oporovec (L20067)

1,897

28

ŽC

2040

3

Kotoriba (L20045) – Donji Vidovec (D20)

4,953

29

ŽC

2041

3

Donja Dubrava (Ž2040 – D20)

2,339

30

ŽC

2055

4

Vularija (L20033) – Orehovica (Ž2022)

2,342

31

ŽC

2245

3

Sveti Martin na Muri (GP Sveti Martin na Muri (granica RH/Slovenija)) – Sveti Martin na Muri (Ž2003)

1,835

32

ŽC

2253

4

Dragoslavec (D227) –Plešivica – Zebanec Selo (Ž2005)

5,725

33

ŽC

2254

4

Gornji Mihaljevec (Ž2009) – Okrugli Vrh – Vučetinec – Lopatinec (D227)

8,479

34

ŽC

2255

3

Donji Kraljevec (Ž2026) – Draškovec (D20)

3,276

       

SUMA

207,219

 

redni

cesta

teh.

opis

dužina

broj

vrsta

ime

kat.

km

A

B

C

D

E

D

1

LC

20001

4

Vrhovljan (Ž2003) – Donji Koncovčak (L20002)

3,282

2

LC

20002

4

Donji Koncovčak (Ž2005) – Železna Gora (Ž2004/

L20080)

5,226

3

LC

20003

4

Mursko Središće (D209/Ž2006) – Vratišinec (L20019)

3,594

4

LC

20004

4

Železna Gora (D227) – Sveti Urban (Ž2007/L20005)

3,668

5

LC

20005

4

Sveti Urban (Ž2007/L20004) – Stanetinec – Macinec (Ž2009)

11,594

6

LC

20006

4

Sveti Urban (L20005) – Martinuševec – Prhovec (L20005)

6,054

7

LC

20007

4

Železna Gora (L20004) – Gornja Dubrava – Badličan (L20005)

7,407

8

LC

20008

4

Bogdanovec (Ž2011)

0,573

9

LC

20009

4

Prekopa (D227) – Vugrišinec (Ž2009)

2,272

10

LC

20010

4

Dragoslavec (D227) – Gornji Mihaljevec (Ž2009)

3,567

11

LC

20011

4

Dragoslavec (D227) – Gornji Mihaljevec (Ž2254)

3,541

12

LC

20013

4

Okrugli Vrh (Ž2254) – Slakovec (Ž2015)

1,848

13

LC

20014

4

Macinec (Ž2009) – Črečan (Ž2019)

1,549

14

LC

20015

4

Prekopa (D227) – Zaveščak (Ž2006)

4,903

15

LC

20017

4

Plešivica (Ž2253) – Štrukovec (D209)

3,662

16

LC

20018

4

Knezovec (Ž2013 – Ž2016)

1,455

17

LC

20019

4

Štrukovec (D209) – Vratišinec (Ž2008)

2,711

18

LC

20020

4

Gornji Kraljevec (Ž2010) – Sivica (Ž2017)

3,342

19

LC

20023

4

A.G. Grada Čakovca – Pribislavec (Ž2018)

1,434

20

LC

20026

4

A. G. Grada Čakovec (Savska Ves) – A. G. Grada Čakovec (Kuršanec)

5,030

21

LC

20028

4

Pribislavec (Ž2018) – A.G. Grada Čakovca (Štefanec)  – A.G. Grada Čakovca (Ivanovec) – Vularija (L20033)

1,393

22

LC

20029

4

Ferketinec (Ž2003) – Sivica (L20020)

3,320

23

LC

20030

4

Gardinovec (Ž2018) – Domašinec (Ž2003)

1,560

24

LC

20031

4

Turčišće (Ž2003) – Sveti Juraj u Trnju (D3)

4,669

25

LC

20032

4

Hodošan (D3) – Goričan – Hemuševec (Ž2255)

7,531

26

LC

20033

4

A.G. Grada Čakovca (Totovec) – Vularija (Ž2055)

1,599

27

LC

20035

4

Mala Subotica (Ž2022) – Sveti Križ (D20)

3,058

28

LC

20037

4

Orehovica (Ž2022) – Podbrest – Otok (Ž2033)

7,049

29

LC

20038

4

Prelog (D20 – L20039)

1,449

30

LC

20039

2

Orehovica (Ž2022) – Prelog – Donja Dubrava (D20)

25,065

31

LC

20040

4

Donji Kraljevec (Ž2255) – Cirkovljan (D20)

2,430

32

LC

20041

4

Donji Mihaljevec (Željeznički kolodvor) – Čukovec – Donji Mihaljevec (L20039)

4,647

33

LC

20042

4

Čukovec (L20041) – Donji Mihaljevec (D20)

1,057

34

LC

20043

4

Sveta Marija (D20) – Donji Mihaljevec (L20039)

0,487

35

LC

20044

4

Sveta Marija (D20 – L20039)

0,350

36

LC

20045

4

Kotoriba (nerazvrstana cesta – Ž2040)

2,460

37

LC

20046

4

Robadje (GP Robadje (granica RH/Slovenija)) – Sveti Urban (Ž2007)

3,457

38

LC

20047

4

Belica (Ž2022) – Palovec (Ž2023)

2,250

39

LC

20048

4

Gornji Hrašćan (D208) – Pušćine (D3)

3,822

40

LC

20049

4

Gornji Mihaljevec (Ž2009) – Okrugli vrh (L20013)

2,464

41

LC

20050

4

Slakovec (Ž2015) – Šenkovec (D209)

3,712

42

LC

20051

4

Držimurec (Ž2023 – Ž2024)

2,146

43

LC

20052

4

Gornji Hraščan (D208) – Dunjkovec (Ž2015)

2,448

44

LC

20053

4

Držimurec (Ž2023) – Piškorovec

1,476

45

LC

20054

4

Črečan (Ž2019) – Pretetinec (L20052)

1,364

46

LC

20055

4

Vukanovec (Ž2009) – Gornja Dubrava – Trnovec (L20005)

5,262

47

LC

20056

4

Trnovec (D208) – Macinec (Ž2009)

1,575

48

LC

20057

4

Dragoslavec Breg (L20011) – Dragoslavec Selo (L20081)

1,464

49

LC

20058

4

Čehovec (Ž2033) – Donji Kraljevec (Ž2026)

2,855

50

LC

20059

4

Prhovec (L20005) – Preseka (GP Preseka (granica RH/Slovenija))

1,214

51

LC

20060

4

Prelog (Ž2033 – L20038)

0,478

52

LC

20061

4

Donji Mihaljevec (L20041 – L20041)

2,882

53

LC

20062

4

Vugrišinec (L20009 – D227)

0,351

54

LC

20063

4

Železna Gora (L20080) – Prekopa (D227)

1,467

55

LC

20065

4

Donji Koncovčak (L20002) – Zaveščak (Ž2006)

2,163

56

LC

20066

4

Goričan (L20032) – Kotoriba (L20045)

13,394

57

LC

20067

4

Oporovec (Ž2039) – L20039

0,812

58

LC

20069

4

Gornji Kraljevec (L20020) – A.G. Grada Čakovca (Krištanovec)

1,569

59

LC

20070

4

Palinovec (L20031) – Hodošan (Ž2003)

2,941

60

LC

20071

4

G. Kraljevec (L20020) – A.G. Grada Čakovca (Krištanovec)

1,338

61

LC

20072

4

Stanetinec (L20005 –  L20075)

0,559

62

LC

20073

4

Lopatinec (D227) – Brezje (Ž2015)

0,985

63

LC

20074

4

Pleškovec (D227) – Zasadbreg (Ž2013)

1,806

64

LC

20075

4

Stanetinec (L20006 – L20006)

2,330

65

LC

20076

4

Pleškovec (L20074) – Mali Mihaljevec (Ž2015)

1,417

66

LC

20077

4

Frkanovec (Ž2013 – L20074)

1,444

67

LC

20078

4

Nedelišće (D3) – Strahoninec (L20026)

2,338

68

LC

20079

4

Zasadbreg (Ž2013) – Štrukovec (D209)

2,162

69

LC

20080

4

Železna Gora (Ž2004 – D227)

2,915

70

LC

20081

4

Dragoslavec Selo (Ž2254) - Okrugli Vrh (Ž2254)

2,026

71

LC

20083

4

Gornji Koncovčak (L20002) – Bukovec (Ž2006)

1,799

72

LC

20084

4

Jalšovec (Ž2002) – Železna Gora (L20080)

2,691

73

LC

20085

4

Sivica (Ž2017) – Belica (Ž2018)

5,182

74

LC

20086

4

Draškovec (Ž2255) – Čukovec (L20041)

3,331

75

LC

20087

4

Tupkovec (Ž2009) – Prekopa (D227)

2,048

76

LC

20088

4

Belica (Ž2018) – Držimurec (L20053)

3,379

77

LC

20089

4

Hlapičina (Ž2003 – Ž2005)

1,174

78

LC

20090

4

Donji Mihaljevec (L20061) – Sveta Marija (D20)

2,373

79

LC

26126

4

Selnica Podravska (Ž2076) – Donja Dubrava (D20)      (2,903)

2,903

 

 

 

 

SUMA

250,602