Županijska uprava za ceste Međimurske županije

JAVNA NABAVA

 
Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi 2016. („NN" 120/16).
Županijska uprava za ceste Međimurske županije  
Mihovljanska 70, Čakovec Tel: 040 396 294
OIB: 77095600371 Fax: 040 396 295
Web adresa: www.zuc-ck.hr e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Upravno vijeće

Sukladno članku 76. točka 2. st. 1. ZJN 2016, Naručitelj je u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja):

1. PZ Međimurski voćnjaci Ludbreška 78, Donji Kraljevec, 40320 Donji Kraljevec OIB: 04989035539
2. Metalkod d.o.o. Prvomajska 11, Draškovec, 40323 Prelog OIB: 81210511294
3. Termal d.o.o. Draškovićeva 17, Draškovec, 40323 Prelog OIB: 38488138487
4. Tamaris d.o.o. Draškovićeva 17, Draškovec, 40323 Prelog OIB:39848547721
5. Žvorc-Impex d.o.o. Radnička 9, Savska Ves, 40000 Čakovec OIB: 06340407011
6. Zavod za kontrolu kvalitete i conzulting Vukovarska ulica 1, 40000 Čakovec OIB: 07554887734
7. PRINTEXPERT d.o.o. Ksajpa 11a, Šenkovec, 40000 Čakovec OIB: 66101740251
8. INTERKAST d.o.o. Braće Radića 62, Pribislavec OIB: 46334005916
9. INTER GRUPA IBK d.o.o. Zagrebačka 17, Belica OIB: 70945523175
Obavijest o nadmetanju

Predmet nabave: Rekonstrukcija LC 20080 i izgradnja pješačko biciklističke staze Železna Gora-Toplice Sveti Martin-3 faze
Naručitelj: Županijska uprava za ceste Međimurkse županije
Postupak: Otvoreni postupak
Broj objave: 2023/S 0F2-0018069
Link:
Dokumenti: Obavijest o nadmetanju

Predmet nabave: Izgradnja biciklističke trake na dijelu ŽC 2003 Čestijanec-Lapšina-dionica 2
Naručitelj: Županijska uprava za ceste Međimurkse županije
Postupak: Otvoreni postupak
Broj objave: 2023/S 0F2-0015623
Link:
Dokumenti: Obavijest o nadmetanju

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Procedura jednostavne nabave

2023
Dokument
Plan nabave 2023.
I. izmjene i dopune plana nabave 2023.
2023
Dokument Datum objave 
Registar ugovora i okvirnih sporazuma od 2023. godine do danas objavljen je u Elekrtoničkom oglasniku javne nabave RH  
2019
  Redni broj  Predmet nabave  Evidencijski broj nabave i broj objave  Vrsta provedenog postupka  Iznos sklopljenog OS/ugovora (sadrži PDV)  Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen OS/ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen  OS/ugovor Datum konačnog izvršenja OS/ugovora   Konačni iznos plaćen temeljem OS/ugovora
   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Okvirni sporazum  2.  Redovito održavanje ŽC i LC za razdoblje od 01.11.2019. do 31.10.2021 R-01/2019
2019/S 0F2-0034658
otvoreni postupak 41.963.968,88 kn 25.10.2019.
(2 godine)
Zajednica ponudetilja Tegra d.o.o. Čakovec - vodeći član zajednice ponuditleja i Pavlic-asfalt-beton, Donji Kraljevec - član zajednice ponuditelja  31.10.2021.  
 Ugovor na temelju okvirnog sporazuma  2.1. Redovito održavanje ŽC i LC za razdoblje od 01.11.2019. do 31.10.2021   R-02/2019
2019/S 0F-0044303
  20.981.984,44 kn  30.10.2019
ugovor broj:51/2019
za razdoblje od 01.11.2019. do 31.10.2020.
 Zajednica ponudetilja Tegra d.o.o. Čakovec - vodeći član zajednice ponuditleja i Pavlic-asfalt-beton, Donji Kraljevec - član zajednice ponuditelja 31.10.2020.  
Dodatak ugovora  2.2. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Međimurske županije   2020/S F20-0042325    19.230.000,00  29.10.2020. Dodatak ugovora za razdoblje; od 01.11.2019. do 31.10.2020. Zajednica ponudetilja Tegra d.o.o. Čakovec - vodeći član zajednice ponuditleja i Pavlic-asfalt-beton d.o.o., Donji Kraljevec - član zajednice ponuditelja  31.10.2020.   19.227.638,38
  Ugovor na temelju okvirnog sporazuma 2.3.  Radovi redovitog održavanja županijskih  i lokalnih cesta na područku Međimurske županije u razdoblju od 01.11.2020. do 31.10.2021. RO-1/2020 2020/ S 0F3-0040858   20.981.984,44 29.10.2020; ugovor broj: 38/2020 za razdoblje; od 01.11.2020. do 31.10.2021.  Zajednica ponudetilja Tegra d.o.o. Čakovec - vodeći član zajednice ponuditleja i Pavlic-asfalt-beton d.o.o., Donji Kraljevec - član zajednice ponuditelja  31.10.2021.