Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Održavanje županijskih i lokalnih cesta

Redovno održavanje Županijskih i Lokalnih cesta travanj/svibanj

20.05.2020

Radovi na redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta u Međimurskoj županiji koji se trenutno odvijaju: strojno čišćenje biciklističkih traka s uklanjanjem male količine materijala, strojni popravak lokalnih oštećenja kolnika sa frezanjem asfalta, sanacija ispuha, proširenje kolnika, popravak i obnova  oštećenog kolnika većih površina, strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina, strojni iskop i produbljivanje cestovnih jaraka, sanacija oštećenih bankina, ručno uklanjanje blata, nanosa, ...

Opširnije

SANACIJA CESTOVNOG KLIZIŠTA UZ LC 20015 U PREKOPI

28.08.2019

Na lokalnoj cesti LC 20015 otvorilo se cestovno klizište te je došlo do ubrzanog klizanja – prokliznuća terena širine cca 20m i duljine 40m, dok je samo puzište dulje više od 100m. Samo čelo klizišta je jasno izraženo uz trup ceste dok iznad čela klizišta nema značajnijih vidljivih znakova klizanja. Bankina ceste je otklizala na dužini cca 15-20m što je potrebno ...

Opširnije