Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Djelatnici Županijske uprave za ceste Međimurske županije

 

 

Ured ravnatelja      
Đurđica Hamer, mag.oec. Ravnateljica

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Jelena Pejić Administrativni referent (tajnica) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
OJ održavanja, zaštite i izvanrednog održavanja i OJ građenja i rekonstrukcije ŽC i LC      
Stjepan Marčec, struč.spec.ing.aedif

Voditelj organizacijske jedinice održavanja, zaštite, izvanrednog održavanja, građenja i rekonstrukcije ŽC i LC

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Krunoslav Tarandek, mag.ing.geoing Suradnik 1 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Slađan Mihoci, mag.admin.publ. Suradnik 2 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Luka Jambrović mag.ing.geoing. Stručni suradnik

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
OJ za financijske i opće poslove      
Đurđica Hamer, mag.oec. Voditeljica OJ za financijske i opće poslove

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Mihael Škvorc, bacc.oec. Suradnik 3

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Tatjana Dukić Stručni referent

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Info   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  040/396-294