Županijska uprava za ceste Međimurske županije

KARTA ŽC i LC MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Karta cesta

 

redni

cesta

teh.

opis

dužina

broj

vrsta

ime

kat.

km

A

B

C

D

E

F

1

ŽC

2002

4

Jalšovec (ŽC2003) – Štrigova (DC227)

3,547

2

ŽC

2003

2

Jalšovec (GP Bukovje (granica RH/Slovenije)) – Sveti Martin na Muri – Mursko Središće (DC209) – Miklavec – Podturen – Turčišće (ŽC2023) – Hodošan (DC3)

34,953

3

ŽC

2004

3

Brezovec (ŽC2003) – Železna Gora (LC20002/LC20080)

3,970

4

ŽC

2005

3

Vrhovljan (ŽC2003) – Selnica – Štrukovec (DC209)

6,663

5

ŽC

2006

4

Mursko Središće (DC209) – Selnica – Prekopa (DC227)

10,559

6

ŽC

2007

4

Štrigova (DC227) – Sveti Urban (LC20004/LC20005)

3,348

7

ŽC

2008

4

Peklenica (ŽC2003) – A. G. Grada Čakovca (Žiškovec)

4,725

8

ŽC

2009

3

Železna Gora (DC227) – Gornji Mihaljevec – Gornji Hrašćan (DC208)

11,855

9

ŽC

2010

4

Vratišinec (ŽC2008) – Gornji Kraljevec (LC20020)

2,066

10

ŽC

2011

4

Gornja Dubrava (LC20007) – Gornji Mihaljevec (ŽC2009)

2,101

11

ŽC

2012

4

Vučetinec (DC227) – Okrugli Vrh (LC20081)

2,742

12

ŽC

2013

4

Frkanovec (ŽC2253) – Zasadbreg – A.G. Grada Čakovca (Slemenice)

5,101

13

ŽC

2014

4

Vučetinec (DC227 – ŽC2254)

0,920

14

ŽC

2015

3

Zasadbreg (ŽC2013) – Brezje (DC227) – Slakovec – Nedelišće (DC3)

10,318

15

ŽC

2016

4

Knezovec (LC20018) – A.G. Grada Čakovca (Mačkovec)

0,837

16

ŽC

2017

3

Podturen (ŽC2003) – A.G. Grada Čakovca (Novo Selo Rok)

4,518

17

ŽC

2018

3

Dekanovec (ŽC2003) – Belica – A.G. Grada Čakovca

12,864

18

ŽC

2019

4

Črečan (LC20014) – Gornji Hrašćan (DC208)

2,001

19

ŽC

2020

4

A.G. Grada Čakovca (Savska Ves) – A.G. Grada Čakovca (Totovec) – A.G. Grada Čakovca (Novo Selo na Dravi) – Nedelišće – A.G. Grada Čakovca (Kuršanec) – Gornji Kuršanec (DC3)

4,367

20

ŽC

2022

3

Belica (ŽC2018) – Mala Subotica – Orehovica – Šemovec (DC2)                                                                            (11,900)

14,887

21

ŽC

2023

4

Turčišće (ŽC2003) – Palovec (DC3)

5,575

22

ŽC

2024

4

Palovec (DC3) – Palinovec (LC20031)

2,270

23

ŽC

2026

3

Goričan (DC3) – Donji Kraljevec – Prelog (DC20)

9,705

24

ŽC

2033

3

Sveti Juraj u Trnju (DC3) – Prelog (DC20) – Hrženica (ŽC2071)                                                                        (8,600)

11,840

25

ŽC

2034

3

Hodošan (DC3) – Donji Kraljevec (ŽC2026)

2,321

 

 

 

 

 

 

26

ŽC

2038

4

Sveti Križ (DC20) – Podbrest (LC20037)

1,979

27

ŽC

2039

4

Draškovec (DC20) – Oporovec (LC20067)

1,897

28

ŽC

2040

3

Kotoriba (LC20045) – Donji Vidovec (DC20)

4,953

29

ŽC

2041

3

Donja Dubrava (ŽC2040 – DC20)

2,339

30

ŽC

2055

4

Vularija (LC20033) – Orehovica (ŽC2022)

2,342

31

ŽC

2245

3

Sveti Martin na Muri (GP Sveti Martin na Muri (granica RH/Slovenija)) – ŽC2003)

1,834

32

ŽC

2253

4

Dragoslavec (DC227) – Plešivica – Zebanec Selo (ŽC2005)

5,725

33

ŽC

2254

4

Gornji Mihaljevec (ŽC2009) – Okrugli Vrh – Vučetinec – Lopatinec (DC227)

8,557

34

ŽC

2255

3

Donji Kraljevec (ŽC2026) – Draškovec (DC20)

3,276

       

S

206,955

redni

cesta

teh.

opis

dužina

broj

vrsta

ime

kat.

km

A

B

C

D

E

D

1

LC

20001

4

Vrhovljan (ŽC2003) – Donji Koncovčak (LC20002)

3,282

2

LC

20002

4

Donji Koncovčak (ŽC2005) – Železna Gora (ŽC2004/

LC20080)

5,226

3

LC

20003

4

Mursko Središće (DC209/ŽC2006) – Vratišinec (LC20019)

3,594

4

LC

20004

4

Železna Gora (DC227) – Sveti Urban (ŽC2007/LC20005)

3,668

5

LC

20005

4

Sveti Urban (ŽC2007/LC20004) – Stanetinec – Macinec (ŽC2009)

11,594

6

LC

20006

4

Sveti Urban (LC20005) – Martinuševec – Prhovec (LC20005)

6,054

7

LC

20007

4

Železna Gora (LC20004) – Gornja Dubrava – Badličan (LC20005)

7,407

8

LC

20008

4

Bogdanovec (ŽC2011)

0,573

9

LC

20009

4

Prekopa (DC227) – Vugrišinec (ŽC2009)

2,272

10

LC

20010

4

Dragoslavec (DC227) – Gornji Mihaljevec (ŽC2009)

3,567

11

LC

20011

4

Dragoslavec (DC227) – Gornji Mihaljevec (ŽC2254)

3,541

12

LC

20013

4

Okrugli Vrh (ŽC2254) – Slakovec (ŽC2015)

1,848

13

LC

20014

4

Macinec (ŽC2009) – Črečan (ŽC2019)

1,549

14

LC

20015

4

Prekopa (DC227) – Zaveščak (ŽC2006)

4,903

15

LC

20017

4

Plešivica (ŽC2253) – Štrukovec (DC209)

3,662

16

LC

20018

4

Knezovec (ŽC2013 – ŽC2016)

1,455

17

LC

20019

4

Štrukovec (DC209) – Vratišinec (ŽC2008)

2,711

18

LC

20020

4

Gornji Kraljevec (ŽC2010) – Sivica (ŽC2017)

3,342

19

LC

20023

4

A.G. Grada Čakovca – Pribislavec (ŽC2018)

1,699

20

LC

20026

4

A. G. Grada Čakovec (Savska Ves) – A. G. Grada Čakovec (Kuršanec)

5,030

21

LC

20028

4

Pribislavec (ŽC2018) – A.G. Grada Čakovca (Štefanec)  – A.G. Grada Čakovca (Ivanovec) – Vularija (LC20033)

1,393

22

LC

20029

4

Ferketinec (ŽC2003) – Sivica (LC20020)

3,320

23

LC

20030

4

Gardinovec (ŽC2018) – Domašinec (ŽC2003)

1,590

24

LC

20031

4

Turčišće (ŽC2003) – Sveti Juraj u Trnju (DC3)

4,669

25

LC

20032

4

Hodošan (DC3) – Hemuševec (ŽC2255)

7,531

26

LC

20033

4

A.G. Grada Čakovca (Totovec) – Vularija (ŽC2055)

1,599

27

LC

20035

4

Mala Subotica (ŽC2022) – Sveti Križ (DC20)

3,058

28

LC

20037

4

Orehovica (ŽC2022) – Otok (ŽC2033)

7,049

29

LC

20038

4

Prelog (DC20 – LC20039)

1,449

30

LC

20039

2

Orehovica (ŽC2022) – Prelog – Donja Dubrava (DC20)

25,065

31

LC

20040

4

Donji Kraljevec (ŽC2255) – Cirkovljan (DC20)

2,430

32

LC

20041

4

Donji Mihaljevec (Željeznički kolodvor – LC20039)

4,647

33

LC

20042

4

Čukovec (LC20041) – Donji Mihaljevec (DC20)

1,057

34

LC

20043

4

Sveta Marija (DC20) – Donji Mihaljevec (LC20039)

0,487

35

LC

20044

4

Sveta Marija (DC20 – LC20039)

0,350

36

LC

20045

4

Kotoriba (nerazvrstana cesta – ŽC2040)

2,460

37

LC

20046

4

Robadje (GP Robadje (granica RH/Slovenija)) – Sveti Urban (ŽC2007)

3,457

38

LC

20047

4

Belica (ŽC2022) – Palovec (ŽC2023)

2,250

39

LC

20048

4

Gornji Hrašćan (DC208) – Pušćine (DC3)

3,822

40

LC

20049

4

Gornji Mihaljevec (ŽC2009) – Okrugli Vrh (LC20013)

2,464

41

LC

20050

4

Slakovec (ŽC2015) – Šenkovec (DC209)

3,712

42

LC

20051

4

Držimurec (ŽC2023 – ŽC2024)

2,146

43

LC

20052

4

Gornji Hraščan (DC208) – Dunjkovec (ŽC2015)

2,448

44

LC

20053

4

Držimurec (ŽC2023) – Piškorovec

1,476

45

LC

20054

4

Črečan (ŽC2019) – Pretetinec (LC20052)

1,364

46

LC

20055

4

Vukanovec (ŽC2009) – Trnovec (LC20005)

5,262

47

LC

20056

4

Trnovec (DC208) – Macinec (ŽC2009)

1,575

48

LC

20057

4

Dragoslavec Breg (LC20011) – Dragoslavec Selo (LC20081)

1,464

49

LC

20058

4

Čehovec (ŽC2033) – Donji Kraljevec (ŽC2026)

2,855

50

LC

20059

4

Prhovec (LC20005) – Preseka (GP Preseka (granica RH/Slovenija))

1,212

51

LC

20060

4

Prelog (ŽC2033 – LC20038)

0,478

52

LC

20061

4

Donji Mihaljevec (LC20041 – LC20041)

2,882

53

LC

20062

4

Vugrišinec (LC20009 – DC227)

0,351

54

LC

20063

4

Železna Gora (LC20080) – Prekopa (DC227)

1,467

55

LC

20065

4

Donji Koncovčak (LC20002) – Zaveščak (ŽC2006)

2,163

56

LC

20066

4

Goričan (LC20032) – Kotoriba (LC20045)

13,394

57

LC

20067

4

Oporovec (ŽC2039) – LC20039

0,812

 

 

 

 

 

 

58

LC

20069

4

Gornji Kraljevec (LC20020) – A.G. Grada Čakovca (Krištanovec)

1,568

59

LC

20070

4

Palinovec (LC20031) – Hodošan (ŽC2003)

2,941

60

LC

20071

4

Gornji Kraljevec (LC20020) – A.G. Grada Čakovca (Krištanovec)

1,338

61

LC

20072

4

Stanetinec (LC20005 –  LC20075)

0,559

62

LC

20073

4

Lopatinec (DC227) – Brezje (ŽC2015)

0,985

63

LC

20074

4

Pleškovec (DC227) – Zasadbreg (ŽC2013)

1,806

64

LC

20075

4

Martinuševec (LC20006) – Prhovec (LC20006)

2,330

65

LC

20076

4

Pleškovec (LC20074) – Mali Mihaljevec (ŽC2015)

1,417

66

LC

20077

4

Frkanovec (ŽC2013 – LC20074)

1,444

67

LC

20078

4

Nedelišće (DC3) – Strahoninec (LC20026)

2,338

68

LC

20079

4

Zasadbreg (ŽC2013) – Štrukovec (DC209)

2,162

69

LC

20080

4

Železna Gora (ŽC2004 – DC227)

2,915

70

LC

20081

4

Dragoslavec Selo (ŽC2254) - Okrugli Vrh (ŽC2254)

2,026

71

LC

20083

4

Gornji Koncovčak (LC20002) – Bukovec (ŽC2006)

1,799

72

LC

20084

4

Jalšovec (ŽC2002) – Železna Gora (LC20080)

2,691

73

LC

20085

4

Sivica (ŽC2017) – Belica (ŽC2018)

5,182

74

LC

20086

4

Draškovec (ŽC2255) – Čukovec (LC20041)

3,331

75

LC

20087

4

Tupkovec (ŽC2009) – Prekopa (DC227)

2,048

76

LC

20088

4

Belica (ŽC2018) – Držimurec (LC20053)

3,379

77

LC

20089

4

Hlapičina (ŽC2003 – ŽC2005)

1,174

78

LC

20090

4

Donji Mihaljevec (LC20061) – Sveta Marija (DC20)

2,373

79

LC

20091

4

Cirkovljan ( DC20 – LC20039)

2,393

80

LC

20092

4

Grabrovnik (LC20084) – Toplice Sveti Martin (ŽC2004)

1,648

81

LC

26126

4

Selnica Podravska (ŽC2076) – Donja Dubrava (DC20)    

                                                                                        (0,700)

2,903

 

 

 

 

S

254,905