Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Građenje županijskih i lokalnih cesta

Obavijest o objavi Natječaja za zapošljavanje

04.01.2023

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 340-01/22-01/10 URBROJ: 2109-10-01-01-22-1   Na temelju članka 19. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10- pročišćeni tekst, 9/12 i 3/21), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika unutarnjem ustroju i sistematizaciji ...

Opširnije

Kružno raskrižje na ŽC 2003 i ŽC 2245 u Sv. Martinu na Muri.

25.10.2022

Privode se kraju radovi na izgradnji kružnog raskrižja na Županijskim cestama  ŽC 2003 i ŽC 2245 u centru naselja Sveti Martin na Muri.

Opširnije

Obavijest o objavi Natječaja za zapošljavanje

04.07.2022

  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 340-01/22-01/7 URBROJ: 2109-0-01-01-22-1   Na temelju članka 19. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10- pročišćeni tekst, 9/12 i 3/21), i Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije, Županijska uprava za ceste Međimurske županije raspisuje ...

Opširnije

Izgradnja pješačkog mosta Rakovnica na ŽC 2033 Prelog - Čehovec

03.12.2021

U tijeku su radovi na izgradnji pješačkog mosta preko potoka Rakovnica na ŽC 2033, dionica Prelog - Čehovec.

Opširnije

Izgradnja pješačko biciklističke staze u naselju Knezovec na ŽC 2016 i LC 20018

10.09.2021

U tijeku su radovi na izgranji PBS u naselju Knezovec na ŽC 2016 i LC 20018.

Opširnije

Rekonstrukcija mosta Brodec - Vratišinec na LC 20019

10.09.2021

U tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta u naselju Vratišinec na LC 20019.

Opširnije

Sanacija klizišta na LC 20004 u Svetom Urbanu

30.09.2020

Na lokalnoj ceste LC 20004 u Svetom Urbanu u nizbriježnoj padini otvorilo se puzanje/klizanje u proljeće 2017. godine, a još 2013. godine primijetili su se znakovi nestabilnosti gdje je s vremenom dolazilo do puzanja padine i ulegnuća ceste, tj. terena širine otprilike 20 metara i duljine 120 metara. Samo čelo klizišta izraženo je na trupu ceste, a iznad ceste i ispod ...

Opširnije

Izgradnja BT na ŽC 2003 Vrhovljan - Hlapičina

30.09.2020

Projektom je predviđena rekonstrukcija s proširenjem kolnika na 6,0 metara, te izgradnja biciklističkih traka širine 1.8 metara. Početak zahvata nalazi se neposredno prije ulice Zrinskih kod ulaza u naselje Žabnik. Završetak ove dionice nalazi se kod ulaza u naselje Hlapičina sa spojem na postojeću pješačko-biciklističko stazu. Duljina zahvata iznosi 1.006 metara. Biciklističke trake projektirane su s lijeve strane kolnika u smjeru ...

Opširnije

Izgradnja biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinovec uz LC 20031

10.09.2020

Započeli su radovi na Rekonstrukciji ceste s izgradnjom biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinvoec ( uz dio LC 20031) Rekonstrukcija javne ceste i izgradnja biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinovec izvodi se uz javnu cestu LC 20031 na dužini od 1.260,00 m. Na toj dionici izvšiti će se proširenje javne ceste na širinu od 6,00 m ...

Opširnije

IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKOG MOSTA/PROPUSTA UZ ŽC 2255 – NA DIONICI DONJI KRALJEVEC - HEMUŠEVEC

26.09.2019

Započeli su radovi na Izgradnji pješačko biciklističkog mosta/propusta uz ŽC 2255 na dionici Donji Kraljevec - Hemuševec Gradi se most ukupne dužine 16,04 m, širine 2,02, i svijetlog raspona 9,97 m, namijenjen za promet biciklista i pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao čelična, gredna, montažna konstrukcija.  Most se ...

Opširnije

IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA NA ŽC 2003 – MARTINSKA ULICA U MURSKOM SREDIŠĆU

26.09.2019

Započeli su radovi na Izgradnji pješačkog mosta uz ŽC 2003 na Martinskoj ulici u Murskom Središću. Predmetni radovi predstavljaju II fazu radova, nakon izgradnje pješačke staze na predmetnoj lokaciji. Gradi se most ukupne dužine 19,71 m i širine 2,0 m namijenjen za promet pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana ...

Opširnije

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC 2003 U NASELJU HLAPIČINA

26.09.2019

U tijeku su radovi na Izgradnji biciklističke trake(BT) uz ŽC 2003 u Hlapičini. Predmetni objekt se sufinancira od strane Grada Mursko Središće. Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama, gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, te izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m, uključujući razdjelnu crtu. BT ...

Opširnije

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC 2003 OD PEKLENICE DO KRIŽOVCA

19.07.2019

Započeli su radovi na Izgradnji biciklističke(BT) uz ŽC 2003 na dionici Peklenica - Križovec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Grada Mursko Središće. Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama, gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, te izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m, uključujući razdjelnu ...

Opširnije