Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Građenje županijskih i lokalnih cesta

IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKOG MOSTA/PROPUSTA UZ ŽC 2255 – NA DIONICI DONJI KRALJEVEC - HEMUŠEVEC

26.09.2019

Započeli su radovi na Izgradnji pješačko biciklističkog mosta/propusta uz ŽC 2255 na dionici Donji Kraljevec - Hemuševec Gradi se most ukupne dužine 16,04 m, širine 2,02, i svijetlog raspona 9,97 m, namijenjen za promet biciklista i pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao čelična, gredna, montažna konstrukcija.  Most se gradi sa ...

Opširnije

IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA NA ŽC 2003 – MARTINSKA ULICA U MURSKOM SREDIŠĆU

26.09.2019

Započeli su radovi na Izgradnji pješačkog mosta uz ŽC 2003 na Martinskoj ulici u Murskom Središću. Predmetni radovi predstavljaju II fazu radova, nakon izgradnje pješačke staze na predmetnoj lokaciji. Gradi se most ukupne dužine 19,71 m i širine 2,0 m namijenjen za promet pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao predgotovljena, ...

Opširnije

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC 2003 U NASELJU HLAPIČINA

26.09.2019

U tijeku su radovi na Izgradnji biciklističke trake(BT) uz ŽC 2003 u Hlapičini. Predmetni objekt se sufinancira od strane Grada Mursko Središće. Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama, gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, te izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m, uključujući razdjelnu crtu. BT ...

Opširnije

IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC 2003 OD PEKLENICE DO KRIŽOVCA

19.07.2019

Započeli su radovi na Izgradnji biciklističke(BT) uz ŽC 2003 na dionici Peklenica - Križovec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Grada Mursko Središće. Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama, gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, te izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m, uključujući razdjelnu ...

Opširnije