Sanacija kolnika ŽC 2026 Donji Kraljevec - Prelog

U tijeku su radovi na sanaciji kolnika ŽC 2026 Donji Kraljevec - Prelog

Sanacija kolnika ŽC 2005 Vrhovljan - Donji Koncovčak - Zebanec - D209

U tijeku su radovi na sanaciji kolnika ŽC 2005 Vrhovljan - Donji Koncovčak - Zebanec - D209

Sanacija kolnika LC 20039 Prelog - Šljunčara Cirkovljan - Donji Mihaljevec - Sveta Marija

U tijeku su radovi na sanaciji kolnika LC 20039  Prelog - Šljunčara Cirkovljan - Donji Mihaljevec - Sveta Marija. 

Sanacija kolnika LC 20063 Prekopa - Železna Gora (Herjakovčina)

U tijeku su radovi na sanaciji kolnika LC 20063 Prekopa - Železna Gora (Herjakovčina).

Izravna dodjela bespovratnih sredstava iz fonda solidarnosti europske unije

Objavom poziva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (Referentna oznaka Poziva: FSEU.MMPI.12), pod nazivom „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Međimurske županije“, Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije izravnom su dodjelom dodijeljena bespovratna financijska sredstva.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je na poziv prijavila svoj projektni prijedlog pod nazivom „Sanacija kolničke konstrukcije oštećene u potresima od 28.prosinca 2020.godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije“ (Oznaka operacije:FSEU.MMPI.12.0001).

Cilj dodjele je potpora obnove infrastrukture u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije u području prijevoza, oštećene u potresima od 28.prosinca 2020.godine. Svrha poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava, te obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U smislu poziva pod infrastrukturom u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine u funkciji prometa.