REKONSTRUKCIJA DIJELA LC 20090 I IZGRADNJA PJEŠAČKO – BICIKLISTIČKE STAZE

Projektom je predviđena rekonstrukcija dijela prometnice LC20090 - dio Ulice Andrije Habuša, od spoja sa državnom cestom D20 do spoja s nerazvrstanom cestom – Kolodvorskom ulicom, u dužini 349,09 m. Uz zapadni rub kolnika projektirana je pješačko – biciklistička staza.

Novoprojektirana širina kolnika lokalne ceste je 5,50 m. Uz prometnicu predviđa se izgradnja pješačko – biciklističke staze uz zapadni rub kolnika. Pješačko – biciklistička staza širine je 1,50 m i je od kolnika uzdignuta za visinu velikog rubnjaka.

Projektom se predviđa izvedba spoja na državnu cestu preko oba priključka, svaki priključak za jednosmjerni promet.