GRAĐENJE PJEŠAČKE STAZE U ULICI DR. VINKA ŽGANCA S OBORINSKOM ODVODNJOM U VRATIŠINCU

Općina Vratišinec 2023. godine izvela je radove na rekonstrukciji županijske ceste ŽC2008 u Vratišincu u ukupnoj dužini od 490,00 metara  sa proširenjem na 5,50 metara uključivo i izgrađena pješačka staza širine 1,60 metar uzduž cijele dionice. U sklopu projekta izvedena je i oborinska kanalizacija riješena odvodnjom u cestovne jakre i djelomično zacjeljivanjem u dužini od 370,00 metara.  ŽUC je sufinancirao radove prema sklopljenom Sporazumu, a svi radovi su izvedeni prema projektnoj dokumentaciji