REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 2255 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIONICI DONJI KRALJEVEC - HEMUŠEVEC

Započeli su radovi na Rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2255 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Donji Kraljevec - Hemuševec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Općine donji Kraljevec i Grada Preloga.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m (uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama), i izgradnje biciklističke trake širine 2,00 m uključujući razdjelnu crtu. Dužina predmetnog  zahvata je cca 1.820,00 m.

Izvođač predmetnih radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, Stručni nadzor ispred poduzeća IBS-AC j.d.o.o. iz Savske Vesi, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Stjepan Baranašić, dipl.ing.građ., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli 02.05.2018. godine, a planirani završetak radova je u roku šezdeset radnih dana.