REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 2015 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIONICI DUNJKOVEC - SLAKOVEC

Započeli su radovi na Rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2015 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Dunjkovec - Slakovec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Općine Nedelišće i Centra za vozila hrvatske d.d. iz Zagreba.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,10 do 5,50 m na 5,60 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, i izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m uključujući razdjelnu crtu. Unutar naselja Dunjkovec, u dužini 51,0 m izvodi se pješačko biciklistička staza odvojena od kolnika uzdignutim cestovnim rubnikom. Dužina predmetnog  zahvata je 982,00 m.

Izvođač predmetnih radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, Stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli 24.08.2018. godine, a planirani završetak radova je u roku šezdeset dana.