Sanacija klizišta na LC 20004 u Svetom Urbanu

Na lokalnoj ceste LC 20004 u Svetom Urbanu u nizbriježnoj padini otvorilo se puzanje/klizanje u proljeće 2017. godine, a još 2013. godine primijetili su se znakovi nestabilnosti gdje je s vremenom dolazilo do puzanja padine i ulegnuća ceste, tj. terena širine otprilike 20 metara i duljine 120 metara. Samo čelo klizišta izraženo je na trupu ceste, a iznad ceste i ispod ceste  vidljivo je da je padina u nagibu 10 stupnjeva potpuno napunjena vodom. Imajući u vidu sve relevantne podatke nakon geomehaničkog ispitivanja terena došlo se do koncepta sanacijskog rješenja koje se sastoji od:

- izgradnje drenažnog sustava kopanjem drena na padini ispod ceste, uz cestu i manjim dijelom ispod ceste

- sanacija ceste prema standardima cestarskim rješenjem

- uređenje padine