Izgradnja BT na ŽC 2003 Vrhovljan - Hlapičina

Projektom je predviđena rekonstrukcija s proširenjem kolnika na 6,0 metara, te izgradnja biciklističkih traka širine 1.8 metara. Početak zahvata nalazi se neposredno prije ulice Zrinskih kod ulaza u naselje Žabnik. Završetak ove dionice nalazi se kod ulaza u naselje Hlapičina sa spojem na postojeću pješačko-biciklističko stazu. Duljina zahvata iznosi 1.006 metara. Biciklističke trake projektirane su s lijeve strane kolnika u smjeru zapad - istok, a izvode se u razini kolnika. Cijelom duljinom zahvata postojeći kolnik proširuje se na širinu 6,0 metara s potrebnim proširenjima u krivinama. Odvodnja je predviđena ispuštanjem oborinske vode preko bankina u okolni teren. Horizontalna i vertikalna signalizacija dopunit će se s potrebnim znakovima i oznakama.