Izgradnja biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinovec uz LC 20031

Započeli su radovi na Rekonstrukciji ceste s izgradnjom biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinvoec ( uz dio LC 20031)

Rekonstrukcija javne ceste i izgradnja biciklističke trake Sveti Juraj u Trnju - Palinovec izvodi se uz javnu cestu LC 20031 na dužini od 1.260,00 m. Na toj dionici izvšiti će se proširenje javne ceste na širinu od 6,00 m te izgradnja biciklističke trake u širini od 2,25 m.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu, broj tehničkog dnevnika NI-251/2019-P od 12.2019. godine izrađenog od strane poduzeća NORD-ING d.o.o iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Nikola Magdalenić, dipl. ing. građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/20-01/000002, URBROJ: 2109/1-09/4-20-0017 od 10.03.2020. godine.

Izvođač radova je  PAVLIC-ASFALT-BETON id Donjeg Kraljevca. Stručni nadzor ispred poduzeća RESCON d.o.o. Čakovec, obavlja ovlašteni inženjeri građevinarstva Ivica Jalšovec, dipl. ing.građ. a investitorski nadzor obavlja Županijska uprava za ceste Međimurske županije.

Planirani rok završetka radova je studeni 2020. godine.