IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKOG MOSTA/PROPUSTA UZ ŽC 2255 – NA DIONICI DONJI KRALJEVEC - HEMUŠEVEC

Započeli su radovi na Izgradnji pješačko biciklističkog mosta/propusta uz ŽC 2255 na dionici Donji Kraljevec - Hemuševec

Gradi se most ukupne dužine 16,04 m, širine 2,02, i svijetlog raspona 9,97 m, namijenjen za promet biciklista i pješaka. Donji ustroj mosta je projektiran kao monolitna armirano betonska konstrukcija, dok je rasponska konstrukcija istog projektirana kao čelična, gredna, montažna konstrukcija.  Most se gradi sa sjeverno-istočne (lijeve) strane postojećeg cestovnog mosta.

Predmetni objekt će omogućiti kontinuirani promet biciklista po biciklističkoj traci između naselja Donji Kraljevec i Hemuševec, a koji sada nije moguć na dijelu gdje ista prelazi preko kanala Rakovica

Radovi se izvode prema Gla.vnom građevinskom projektu, broj tehničkog dnevnika 2/19, od siječnja 2019. godine izrađenog od strane poduzeća ŽAGAR d.o.o iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru mr.sc.Darko Žagar,dipl.ing.građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/19-01/000037, URBROJ: 2109/1-09/4-19-0007 od 10.05.2019. godine.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja TEHNIX d.o.o. i PAVLIC-ASFALT-BETON, oba iz Donjeg Kraljevca. Stručni nadzor ispred poduzeća ŽAGAR d.o.o. iz Čakovca, obavljaju ovlašteni inženjeri građevinarstva mr.sc.Darko Žagar,dipl.ing.građ., i Davor Marđetko, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC.

Planirani rok završetka radova je listopad 2019. godine