IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC 2003 U NASELJU HLAPIČINA

U tijeku su radovi na Izgradnji biciklističke trake(BT) uz ŽC 2003 u Hlapičini. Predmetni objekt se sufinancira od strane Grada Mursko Središće.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama, gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, te izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m, uključujući razdjelnu crtu. BT se izvodi uz lijevu strane kolnika, gledano od smjera Vrhovljana prema Murskom Središću. Dužina zahvata je 584,00 m.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu zajednička oznaka projekta IPK-61/14, od 05.2016. godine izrađenog od strane poduzeća INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o. iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Vladimir Kolarić,dipl.ing.građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/16-01/000139, URBROJ: 2109/1-09-2/07-16-0005 od 09.11.2016. godine.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Donjeg Kraljevca, Stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC.

Planirani rok završetka radova je listopad 2019. godine.