IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC 2003 OD PEKLENICE DO KRIŽOVCA

Započeli su radovi na Izgradnji biciklističke(BT) uz ŽC 2003 na dionici Peklenica - Križovec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Grada Mursko Središće. Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m, uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama, gdje isto dopuštaju imovinsko pravni odnosi na terenu, te izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m, uključujući razdjelnu crtu. BT se izvodi s desne strane kolnika od Peklenice prema Križovca. Dužina predmetnog zahvata je 655,00 m.Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu zajednička oznaka projekta IPK-61/14, od 06.2016. godine izrađenog od strane poduzeća INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o. iz Čakovca, po ovlaštenom inženjeru Vladimir Kolarić,dipl.ing.građ., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/16-01/000151, URBROJ: 2109/1-09-2/07-16-0005 od 10.11.2016. godine.Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Donjeg Kraljevca, Stručni nadzor ispred poduzeća RESCON d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva mr.sc.Renato Slaviček, dipl.ing.građ., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Planirani završetak radova je 15.10.2019. godine.