REKONSTRUKCIJA CESTE S IZGRADNJOM PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE UZ LC20080 NA DIONICI OD ŽELEZNE GORE DO TOPLICA SVETI MARTIN

Projektom se predviđa građenje pješačko-biciklističke staze (PBS) na dijelu trase od ST 0+000,00km do ST 1+456,14km. PBS se izvodi na postojećem rubu novo-asfaltiranog kolnika. Kolnik na tom dijelu trase nije predmet rekonstrukcije prometnice.

Na drugom dijelu trase od ST 1+456,14km do ST 3+012,60km, kolnička konstrukcija je dio rekonstrukcije prometnice, te se na tom dijelu planira proširenje postojećeg kolnika (širine cca 4.6m do 5m) na projektiranu širinu od 6m.

S južne strane prometnice gledano u smjeru stacionaže planira se izvođenje PBS-e širine 1,80m. Ukupna duljina zahvata je 3.012,60m.