REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC 2018 I IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH TRAKA (OD GARDINOVCA DO BELICE)

Glavnim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija dijela Županijske ceste ŽC2018 od naselja Belica do

naselja Gardinovec. Zahvat u prostoru predviđen je u dužini 2.226,44 m.

Projektom je predviđeno proširenje postojeće prometnice i obostrano izgradnja jednosmjernih biciklističkih traka.

Nakon rekonstrukcije širina kolnika županijske ceste iznosi 6,00 m (dva prometna traka širine 3,00 m), s proširenjima u zavojima. Obostrano uz rub kolnika predviđa se izgradnja jednosmjernih biciklističkih traka. S obzirom na geometriju županijske ceste na mjestima oštrih zavoja, biciklističke trake prelaze u biciklističke staze kako bi se osigurala sigurnosti svih sudionika u prometu.

Biciklističke trake širine su 1,00 m. Biciklističke staze širine su 1,50 m, i od kolnika su uzdignute za visinu velikog rubnjaka. Uz biciklističke trake projektirana je bankina u širini 0,50 m.