IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U ULICI ŽRTAVA FAŠIZMA NA DIJELU LC 20078 U STRAHONINCU

U tijeku su radovi na izgradnji pješačke staze uz LC 20078 u ulici Žrtava Fašizma u Strahonincu – lijeva strana. Predmetni objekt se sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, a investitor je Općina Strahoninec

Dužina predmetnog  zahvata je cca 735,00 m, a širina predmetne staze je 1,80 m jednostrano. Radovi se izvode na način da se uz postojeći cestovni rubnik izgradi pješačka staza s vanjske strane obrubljena betonskim rubnikom širine 8,0 cm. Novo izgrađena staza se uklapa s postojećim stazama na početku i kraju zahvata.

Radovi se izvode prema Glavnom građevinskom projektu oznaka projekta NI-194/2017-P, od 11. 2017. godine izrađenog od strane poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca po ovlaštenom inženjeru Rok Magdalenić mag.ing.aedif., za koji je pribavljena Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/18-01/000025, URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0008 od 12.07.2018. godine.

Izvođač radova je obrt HOGRA hortikultura-graditeljstvo iz Mihovljana, stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Rok Magdalenić, mag.ing.aedif., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli sredinom listopada 2018. godine, a planirani završetak radova je do konca studenog ove godine.