OBAVIJEST O PRIVREMENOM ZATVARANJU JAVNE CESTE ŽC 2026

Zbog izvođenja radova na izgradnji novog propusta preko vodotoka "Stari kopanec" privremeno se zatvara javna cesta ŽC 2026 od 18.10. - 15.11.2023. godine.

Posljednjih godina zabilježene su oborine veće od prosjeka i visok vodostaj na slivu vodotoka „Stari Kopanec“ te se stoga javila potreba za rekonstrukcijom i dogradnjom cestovnog propusta na dionici ŽC 2026 u Goričanu.

Stručnom analizom se utvrdilo da je postojeći propust dotrajao, te je oštećen pukotinama i denivelacijama. Nastavno na pregled ustanovljena je nužna izgradnja novog propusta, koji će u potpunosti zadovoljavati sigurnosno prometne značajke, ali i hidrološke značajke propusnosti.

Prilikom izvođenja radova neophodno je zatvaranje županijske ceste ŽC 2026, a shodno tome elaborat privremene regulacije prometa definira obilazni pravac u oba smjera Goričan - Leteny / autocesta Zagreb - Goričan  (A4 - čvor Goričan), te odvijanje prometa obilazno preko naselja Goričan i Hodošan (ŽC 2026 i LC 20066, DC 3).

 

Odluka o zatvaranju

Obilazak