Sanacija kolnika LC 20039 Prelog - Šljunčara Cirkovljan - Donji Mihaljevec - Sveta Marija

U tijeku su radovi na sanaciji kolnika LC 20039  Prelog - Šljunčara Cirkovljan - Donji Mihaljevec - Sveta Marija.