CYCLE IN NETWORK 2.0 RECIKLIRANJE MAKADAMA LC 20066

                   

2017. godine na projektu prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska 2014. – 2020., Interreg V-A potpisan je Sporazum o partnerstvu za provedbu projekta Cycle in a network 2.0. Na području općina Goričan i Kotoriba prijavljen je projekt reciklaže makadama na lokalnoj cesti LC 20066 dionica Kotoriba – Goričan u vrijednosti 3.443.000,00 kn. Nakon provedene javne nabave Ugovor za izvođenje radova potpisan je s obrtom Pavlic – asfalt – beton Donji Kraljevec, dok su poslove investicijskog i stručnog nadzora dobili Međimurje – investa d.o.o. i Institut IGH d.d. Nakon završetka radova, provedenih kontrolnih ispitivanja, kao i kontrole Agencije za regionalni razvoj investicija će biti plaćena iz sredstava Europske unije.

                U čvrstoj namjeri promicanja održive proizvodnje, gospodarskog razvoja i očuvanja okoliša Županijska uprava za ceste Međimurske županije uz pomoć EU fondova odlučila se za dionicu uz rijeku Muru rekonstruirati načinom reciklaže makadama. Cestograditeljski zahvat  na području zaštićenog krajolika rijeke Mure izveden je uz primjenu tehnologije koja predstavlja minimalni utjecaj na prirodni zaštićeni sustav.

                Primjena hladnog postupka stabilizacije ili recikliranja se temelji na strojnom drobljenju i usitnjavanju postojećih slojeva kolničke  konstrukcije, razastiranjem cementa uz dodatak aditiva NovoCreta te strojnim miješanjem i zbijanjem odgovarajućim strojevima uz optimalnu količinu vode. Tim postupkom sprječava se nastanak poprečnih pukotina i ostvaruje vodonepropusnost cjelokupnog sloja čime su poboljšane strukturne, vozne i sigurnosne karakteristike.