IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U sklopu izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta odražena je obnova kolnika - polaganje/ugradnja habajućeg sloja asfalta na ŽC 2013 Frkanovec - Zasadbreg ukupne duljine 1.560 metara i površine 8.900 metara kvadratnih, na ŽC 2022 D20 - Orehovica - HE Čakovec ukupne duljine 1.575 metara i površine 8.900 metara kvadratnih, ŽC 2009 Macinec - Gornji Mihaljevec duljine 1.370 metara i površine 7.700 metara kvadratnih te LC 20032 Hodošan - Goričan duljine 1.680 metara i površine 8.400 metara kvadratnih.