REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U prethodnome razdoblju u sklopu redovnog održavanja odrađeni su radovi košnje trave na bankinama. Trenutno se izvodi 3. i 4. rez na svim lokalnim cestama. Obnovljene su horizontalne signalizacije središnje linije, linije odvajanja kolnika, biciklističke trake te ostalih oznaka na kolniku i to na cestama ŽC 2009, ŽC 2007, LC 20005, ŽC 2003, ŽC 2034, ŽC 2026, ŽC 2033 te ŽC 2255. Zbog problema s oborinskom odvodnjom, te oštećenja na bankinama prilikom jačih pljuskova uređeno je proširenje ceste s rigolom i rubnjacima na lokacijama Martinuševec LC 20007, Okrugli Vrh ŽC 2012, Praporčan i Prekopa LC 20015 te Lopatinec LC 20074. Izvršeni su radovi sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina na ŽC 2022 Belica - Mala Subotica - Orehovica - HE Čakovec.