REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA TRAVANJ/SVIBANJ

Radovi na redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta u Međimurskoj županiji koji se trenutno odvijaju: strojno čišćenje biciklističkih traka s uklanjanjem male količine materijala, strojni popravak lokalnih oštećenja kolnika sa frezanjem asfalta, sanacija ispuha, proširenje kolnika, popravak i obnova  oštećenog kolnika većih površina, strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina, strojni iskop i produbljivanje cestovnih jaraka, sanacija oštećenih bankina, ručno uklanjanje blata, nanosa, osulina i ostalog materijala iz rigola, izvedba drenaže, popuna smjerokaznih stupića, zamjena dotrajale i izblijedjele vertikalne signalizacije, strojna i ručna košnja trave na bankinama, obrezivanje grana i stabala pomoću platforme, strojno obrezivanje grmlja i šiblja, izvedba uzdignutih ploha radi smirivanja prometa, te otklanjanje posljedica izvanrednih događaja.