REKONSTRUKCIJA ŽC 2015 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIONICI DUNJKOVEC-SLAKOVEC

Predmet nabave:

REKONSTRUKCIJA ŽC 2015 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIONICI DUNJKOVEC-SLAKOVEC

Evidencijski broj nabave:  GIR-4/2018
CPV oznaka:  CPV – 45233162-2; Radovi na izgradnji biciklističke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Datum početka savjetovanja:  19.03.2018
Datum završetka savjetovanja:  27.03.2018
 
Poziv na savjetovanje Dokumentacija za savjetovanje Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Recikliranje makadama na LC 20066 Goričan-Kotoriba

Predmet nabave:  Recikliranje makadama na LC 20066 Goričan-Kotoriba
Evidencijski broj nabave:  GIR-2/2018
CPV oznaka:  CPV – 45233223-8 – Radovi obnavljanja kolničkog potrošnog sloja
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Datum početka savjetovanja:  01.02.2018
Datum završetka savjetovanja:  19.02.2018
 
Poziv na savjetovanje Dokumentacija za savjetovanje Izvješće o provedenom savjetovanju

 

REKONSTRUKCIJA ŽC 2255 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE DONJI KRALJEVEC-HEMUŠEVEC

Predmet nabave:  Rekonstrukcija ŽC 2255 s izgradnjom biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševec
Evidencijski broj nabave:  GIR-1/2018
CPV oznaka:  CPV – 45233162-2; Radovi na izgradnji biciklističke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Datum početka savjetovanja:  15.01.2018
Datum završetka savjetovanja:  23.01.2018
 
Poziv na savjetovanje Dokumentacija za savjetovanje Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Sanacija dijela ŽC 2018 i LC 20023 u Pribislavcu - II faza

Predmet nabave: Sanacija dijela ŽC 2018 i LC 20023 u Pribislavcu - II faza
Evidencijski broj nabave:  GIR-3/2017 
CPV oznaka:  
Tip postupka:  Otvoreni postupak
Datum početka savjetovanja:  06.06.2017.
Datum završetka savjetovanja:  13.06.2017.
 
Poziv na prethodno savjetovanje Dokumentacija Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Međimurske županije u razdoblju od 01.11.2017 godine do 31.10.2019. godine

Predmet nabave:  Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Međimurske županije u razdoblju od 01.11.2017 godine do 31.10.2019. godine
Evidencijski broj nabave:  RO-1/2017 
CPV oznaka:  45233141-9
Tip postupka:  Otvoreni postupak
Datum početka savjetovanja:  25.04.2017.
Datum završetka savjetovanja:  05.05.2017.
 
 Poziv na savjetovanje  Dokumentacija  Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Stanje na cestama

Sve ceste u nadležnosti Županijske uprave za ceste su prohodne.