Propisi koji reguliraju javnu nabavu

 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 65/2017
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave NN 65/2017
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 65/2017
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva NN 102/13, 10/14, 120/1426/15
 • Uredba o objavama javne nabave NN 10/12
 • Uredba o objavama i evidenciji javne nabave NN 77/08, 4/0952/10
 • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama NN 10/12
 • Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi NN 10/12
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave NN 06/12125/14
 • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) NN 06/12
 • Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi NN 19/12
 • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave NN 18/13, 127/1374/14