Natječaji

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVANTELJA/ICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 25/97, 47/99 i 35/08) i članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10- pročišćeni tekst i 9/12), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, raspisuje natječaj za izbor ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Međimurske županije.

 

Tekst natječaja za izbor ravnatelja/ce- ovdje

Stanje na cestama

Sve ceste u nadležnosti Županijske uprave za ceste su prohodne.