REKONSTRUKCIJA ŽC 2255 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE DONJI KRALJEVEC-HEMUŠEVEC

Predmet nabave:  Rekonstrukcija ŽC 2255 s izgradnjom biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševec
Evidencijski broj nabave:  GIR-1/2018
CPV oznaka:  CPV – 45233162-2; Radovi na izgradnji biciklističke staze
Tip postupka:  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Datum početka savjetovanja:  15.01.2018
Datum završetka savjetovanja:  23.01.2018
 
Poziv na savjetovanje Dokumentacija za savjetovanje Izvješće o provedenom savjetovanju