Uplata godišnje naknade za ceste

Prilikom registracije vozila pravne i  fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. lznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta sto se plaća pri registraciji motornih i priključnlh vozila, NN 96/15 .

Godišnja naknada za ceste uplaćuje se u stanicama za tehnički  pregled iii direktno.

U slučaju da se uplata vrši direktno, vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Međimurske županije Godišnju naknadu za  uporabu javnih  cesta što se  plaća pri registraciji motornih i  priključnih vozila uplaćuju na žiro-račun  Hrvatske narodne banke IBAN:

 

HR6210010051706003208,  model: HR67, poziv na broj: 77095600371-DDMMGG1-STP2

opis plaćanja: nzc.-reg.broj-br. šasije.

 kazalo:

DDMMGG1 - datum registracije vozila

STP2 - šifra (oznaka) STP-a u kojem će se vozilo registrirati.

 

Ukoliko  Platitelj  nije vlasnik vozila, obavezno u Opisu  plaćanja  navesti  ime  i   prezime vlasnika vozila.

 

Primjer popunjavanja  naloga 

 

 

Pregled STP-a mozete pronaci OVDJE