Registar ugovora

2017. godina
Vrsta Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje
  Registar ugovora za 2017 godinu ažurirano s datumom 26.03.2019. 28.03.2019
  Registar ugovora za 2017 godinu ažurirano s datumom 05.10.2018 11.10.2018
  Registar ugovora za 2017 godinu ažurirano s datumom 20.12.2017  21.12.2017  
2016. godina
Vrsta Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje
  Registar ugovora za 2016. godinu - ažurirano s datumom 16.01.2018 16.01.2018
  Registar ugovora za 2016. godinu - ažurirano s datumom 01.03.2017 21.03.2017
  Registar ugovora za 2016. godinu 27.06.2016
2015. godina
Vrsta Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje 
  Registar ugovora za 2015 godinu ažurirano s datumom 04.10.2018 godine 09.10.2018
  Registar ugovora za 2015 godinu ažurirano s datumom 20.12.2017 godine 21.12.2017
  Registar ugovora za 2015. godinu - ažurirano s datumom 20.03.2017 24.03.2017
  Registar ugovora za 2015. godinu - ažurirano s datumom 13.09.2016 22.09.2016
  Registar ugovora za 2015. godinu - ažurirano s datumom 27.01.2016 02.02.2016
  Registar ugovora za 2015. godinu  30.11.2015
2014. godina 
Vrsta Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje
  Registar ugovora za 2014. godinu - ažurirano s datumom 26.06.2017 27.06.2017
  Registar ugovora za 2014. godinu - ažurirano s datumom 24.03.2016  29.03.2016
  Registar ugovora za 2014. godinu - ažurirano s datumom 16.03.2016  19.03.2016
  Registar ugovora za 2014. godinu - ažurirano s datumom 23.09.2015    25.09.2015
2013. godina  
Vrsta Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje 
  Registar ugovora za 2013. godinu - ažurirano s datumom 27.04.2016   28.04.2016
  Registar ugovora za 2013. godinu - ažurirano s datumom 01.12.2015  03.12.2015
2012. godina     
Vrsta  Naziv dokumenta  Datum objave Preuzimanje
  Registar ugovora za 2012. godinu 09.07.2015
2011. godina     
Vrsta  Naziv dokumenta Datum objave Preuzimanje
  Registar ugovora za 2011. godinu 09.07.2015

 Registar ugovora za 2017-ažuriran 05.10.2018