Pravne osobe

Korištenje cestovnog zemljišta

 

Postupak ustupanja cestovnog zemljišta
Korištenje cestovnog zemljišta, odnosno obavljanje pratećih djelatnosti na cestovnom zemljištu (ugostiteljstvo, trgovina, benzinske postaje, servisi, reklamni panoi i sl.) povjerava se javnim natječajem ili neposrednom nagodbom.
Neposredna nagodba provodi se za:
- građenje komunalnih, vodoprivrednih i drugih objekata (instalacije, vodovodi i sl.)
- postavljanje reklamnih panoa za promidžbu vlastitih proizvoda ili djelatnosti
- izgradnju i korištenje priključka - PRILAZA na javnu cestu

Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta utvrđuje se mjesečno u iznosu od 20,00 Kn/m2 na županijskim cestama i 15,00 Kn/m2 na lokalnim cestama, korigirano koeficijentom korištene površine sa kumulativnim obračunom.

Površina korištenja cestovnog zemljišta | koeficijent usklađivanja 

do 50 m2  1,00
51 - 100 m2 0,83
101 - 150 m2 0,67
151 - 200 m2 0,50
201 - 250 m2 0,40
251 - 300 m2 0,33
301 - 350 m2 0,27
351 - 400 m2 0,22
401 - 500 m2 0,20
preko 500 m2 0,13

     
Visina naknade za postavljenje reklamnih panoa utvrđuje se u iznosu od 30,00 kn/m2 mjesečno na svim javnim cestama.
Visina naknade za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih i drugih priključaka , uređaja i opreme utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 kn mjesečno.

Visina naknade za korištenje cestovnog zemljišta za građenje komunalnih objekata i instalacija utvrđuje se u iznosu od 3,00 kn/m2 na županijskim cestama i 2,50 kn/m2 na lokalnim cestama godišnje, korigirano koeficijentom korištene površine sa kumulativnim obračunom.

Površina korištenja cestovnog zemljišta | koeficijent usklađivanja

do 1000 m2 1,00
1001 - 3000 m2 0,83
3001 - 5000 m2 0,67
preko 5000 m2 0,50