Pravne osobe

Priključci i prilazi

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11), priključkom i prilazom na javnu cestu, smatra se spoj javne ceste i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na javnu cestu.

Raskrižje javnih cesta  se ne smatra priključkom ili prilazom na javnu cestu.

Priključak i prilaz na županijsku i lokalnu cestu smije se izvesti samo na temelju izdane Suglasnosti od Županijske uprave za ceste Međimurske županije.

Uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu propisani su Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07).