Ostalo

Zatvaranje cesta

 

Zatvaranje javne ceste potrebno je zatražiti podnošenjem zahtjeva nadležnom subjektu.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • podatke o lokaciji, vrsti i količini radova zbog kojih se predlaže zatvaranje ceste;
  • način izvođenja radova;
  • vrijeme trajanja radova;
  • elaborat privremene regulacije prometa (obilazak)

 Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se najkasnije 30 dana prije održavanja sportske i druge priredbe ili obavljanja aktivnosti što je propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ( NN 67/08).

Županijska uprava za ceste Međimurske županije izdaje Suglasnost na zahtjev organizatora, izvoditelja ili investitora.

Pravna osoba dužna je dostaviti:

  1. Zahtjev za suglasnost;
  2. Plan održavanja manifestacije, priredbe ili lokacijsku, građevinsku dozvolu temeljem koje je odobren početak izvođenja radova
  3. Projekt (Elaborat) privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova ili održavanja manifestacije