Ostalo

Zahtjev za povrat (dijela) naknade za ceste

 

Pravo se ostvaruje temeljem članka 6. Pravilnika o naplati godišnje naknade za upotrebu javnih cesta:

stavak 1.

„Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovog Pravilnika razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala upotreba javnih cesta.

stavak 2.

„Vlasnik motornih i priključnih vozila može Županijskoj upravi za ceste, u roku od 15 dana podnijeti pisani zahtjev za povrat plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. Podstavka 1. Pravilnika.

 

Pravo na povrat naknade za ceste imaju i invalidne osobe ( 70% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, te 60% ili više postotaka donji ekstremiteti), temeljem Rješenja izdanog od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Zahtjev za izdavanje Rješenja podnosi se uz potrebnu dokumentaciju resornom Ministarstvu.

Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, u jednoj kalendarskoj godini.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje Županijskoj upravi za ceste.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje uz obavezu predočenja originala "Potvrde o plaćenoj naknadi za ceste" bivšeg vlasnika.

Dokumenti potrebni za povrat:

-Kopija PROMETNE DOZVOLE (neiskorišteni dani OBAVEZNO S DATUMOM ODJAVE, a za povrat zbog invalidnosti dovoljna je kopija)
-Rješenje  Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrkture (invalidnost)
-Kopija Osobne iskaznice (neiskorišteni dani/invalidnost)
-Kopija Kartice žito/tekućeg računa ili štedne knjižice (neiskorišteni dani/invalidnost)
-ORIGINAL Potvrde o obračunatoj godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Preuzimanje obrasca Zahtjev za povrat (dijela) cestarine