Fizičke osobe

Plinski i vodovodni priključci

Za izvođenje plinskog ili vodovodnog  priključka u cestovnom pojasu ili kolniku javne ceste potrebno je dostaviti zahtjev za izdavanje suglasnosti, kopiju projekta priključka , te broj katastarske čestice kao i naziv katastarske općine, ne gruntovni broj.

Preuzimanje zahtjeva: