Županijske ceste

NATRAG

redni

broj

cesta vrsta i

broj

 opis pružanja javne ceste

dužina

 km

1

ŽC

2002

Ž2003 – Jalšovec – D227

3,6

2

ŽC

2003

G.P. Bukovje (Gr. R. Slovenije) – Sv. Martin na Muri – M. Središće – Miklavec – Turčišće – Hodošan (D3)

34,9

3

ŽC

2004

Brezovec (Ž2003) – Toplice Sveti Martin

4,0

4

ŽC

2005

Vrhovljan (Ž2003) – Selnica – Zebanec Selo – D209

6,7

5

ŽC

2006

D209 – Selnica – Prekopa (D227)

10,6

6

ŽC

2007

Štrigova (D227) – Sv. Urban

3,4

7

ŽC

2008

Peklenica (Ž2003) – Vratišinec – A. G. Grada Čakovca

4,7

8

ŽC

2009

D227 – G. Mihaljevec – Macinec – D208

11,8

9

ŽC

2010

Vratišinec (Ž2008) – G. Kraljevec

2,0

10

ŽC

2011

G. Dubrava – G. Mihaljevec (Ž2009)

2,1

11

ŽC

2012

D227 – Okrugli Vrh

2,8

12

ŽC

2013

Frkanovec (Ž2253) – Zasadbreg – A. G. Grada Čakovca

5,2

13

ŽC

2014

D227 – Vučetinec (Ž2254)

0,9

14

ŽC

2015

Ž2013 – M. Mihaljevec – Brezje – Slakovec – Nedelišće (D3)

10,3

15

ŽC

2016

Knezovec – A. G. Grada Čakovca

0,8

16

ŽC

2017

Podturen (Ž2003) – Sivica – A. G. Grada Čakovca

4,3

17

ŽC

2018

Dekanovec (Ž2003) – Belica – A. G. Grada Čakovca

13,2

18

ŽC

2019

Črečan – Gornji Hrašćan (D208)

2,0

19

ŽC

2020

A. G. Grada Čakovca – Totovec – A. G. Grada Čakovca – G. Kuršanec (D3)

3,3

20

ŽC

2022

Belica (Ž2018) – M. Subotica – Orehovica – granica Međimurske županije

14,9

21

ŽC

2023

Turčišće (Ž2003) – Palovec – D3

5,6

22

ŽC

2024

D3 – Palinovec

2,3

23

ŽC

2026

Čvor Goričan (D3) – Goričan – D. Kraljevec – Prelog (D20)

11,5

24

ŽC

2033

Sv. Juraj u Trnju (D3) – Prelog – Otok – granica Međimurske županije

12,1

25

ŽC

2034

D3 – D. Kraljevec (Ž2026)

2,3

26

ŽC

2038

D20 – Sv. Križ – Podbrest

2,0

27

ŽC

2039

Draškovec (D20) – Oporovec

1,9

28

ŽC

2040

Kotoriba – D. Vidovec – D20

5,0

29

ŽC

2041

Ž2040 – D. Dubrava (D20)

2,3

30

ŽC

2055

Vularija – Orehovica (Ž2022)

2,3

31

ŽC

2245

Gr. R. Slovenije – Vrhovljan – Sveti Martin na Muri (Ž2003)

1,8

32

ŽC

2253

Pleškovec (D227) – Frkanovec – Plešivica – Donji Zebanec – Zebanec Selo (Ž2005)

5,7

33

ŽC

2254

G. Mihaljevec (Ž2009) – Dragoslavec Selo – Križopotje – Vučetinec – Rakovica (D227)

8,6

34

ŽC

2255

D. Kraljevec (Ž2026) – Draškovec (D20)

3,3

 

 

 

 

208,2