Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, na dijelu ulice Kralja Tomislava u Belici

Izvode se radovi na izgradnji PBS uz ŽC 2018, dio ulice Kralja Tomislava u Belici. Dužina dionice je cca 650,00 m a širina predmetne staze je 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje dijela oborinske kanalizacije i radova na budućoj PBS.

Natječaj za radove je provela Općina Belica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je obrt Hogra iz Mihovljan, stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja Rok Magdalenić, a investitorski nadzor obavlja ŽUC. Radovi su započeli 13.9.2016. godine, a planirani završetak radova je do konca studenog ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, na dijelu ulice Kralja Tomislava u Belici

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz LC 20066 u ulici Matije Gupca, Kotoriba

U tijeku su radovi na izgradnji pješačko biciklističke staze (PBS) uz LC 20066 u ulici Matije Gupca u Kotoribi.  Dužina predmetnog  zahvata je cca 700,00 m a širina buduće staze je  2,50 m. Radovi se sastoje od iskopa, planiranja, navoza tampona i asfaltiranja PBS.

Natječaj za radove je provela Općina Kotoriba a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je Tegra d.o.o. iz Čakovca.Radovi su započeli 30.8.2016. godine, a planirani završetak radova je do kraja listopada ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz LC 20066 u ulici Matije Gupca, Kotoriba

Rekonstrukcija kružnog raskrižja s izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije uz ŽC 2022 i LC 20037 u Orehovici

U tijeku su radovi na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije na ŽC 2022 i LC 20037 u naselju Orehovica. Predmetni radovi su preduvjet, odnosno radovi koji prethode rekonstrukciji kružnog raskrižja u Orehovici. Nositelj investicije za fekalnu kanalizaciju su Međimurske vode d.o.o., dok je nositelj investicije za oborinsku odvodnju Općina Orehovica a ŽUC sufinancira iste.

Radi intenzivnog teškog teretnog prometa, koji se županijskom cestom ŽC 2022 koristi kao najbližom poveznicom Međimurske i Varaždinske županije, utvrđena je potreba za rekonstrukcijom kružnog raskrižja na ŽC 2022 i LC 2033 u Orehovici, čije trenutno stanje nije bilo usklađeno s stručnim i tehničkim uvjetima.

Buduće kružno raskrižje je projektirano na način da unutarnji radijus kružnog raskrižja, i svi radijusi na ulaznim i izlaznim krakovima istog, te dimenzije kolnika bude izvedeno na način da se nesmetano obavlja sav promet, posebno kritični teretni promet. U sklopu raskrižja i na kraku ŽC 2022 će biti izvedena i oborinska odvodnja, koja je često predstavljala problem radi zadržavanja vode na kolniku, a uz isti će biti izvedena i pješačko biciklistička staza koja će se spojiti na postojeću stazu uz ŽC 2022.

Izvođač radova svih radova na raskrižju, radova na fekalnoj i oborinskoj kanalizaciji je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, a nadzorni inženjer za sve radove je mag. Renato Slaviček, dipl.ing.građ. iz Čakovca. Radovi su započeli tijekom prosinca 2015. godine, a planirani završetak radova je rujan 2016. godine.

Opširnije:Rekonstrukcija kružnog raskrižja s izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije uz ŽC 2022 i LC...

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2005 u Zebanec Selu

Radovi se izvode na ŽC 2005 u Zebanec Selu.  Dužina predmetnog  zahvata je cca 65,00 m a širina predmetne staze je cca 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe izgradnje rigola i montažu cestovnih rubnika, te izgradnje PBS.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je obrt Strojokop Debelec iz Selnice, a investitorski nadzor, kao sufinancijer obavlja ŽUC. Radovi su započeli 18.8.2016. godine, a planirani završetak radova je do sredine rujna ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2005 u Zebanec Selu

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, u Gardinovcu

Radovi se izvode na ŽC 2018 u naselju Gardinovec. Predmetni radovi predstavljaju 3. fazu zahvata, odnosno nastavak radova iz 2013. I 2014. godine. Dužina zahvata je cca 330,00 m a planirana širina staze je 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika i izvedbe rigola te izgradnje pješačke staze.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je HOGRA iz Mihovljana. Radovi su započeli tijekom kolovoza 2015. godine, a planirani završetak radova je studeni 2015. godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, u Gardinovcu