Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2005 u Zebanec Selu

Radovi se izvode na ŽC 2005 u Zebanec Selu.  Dužina predmetnog  zahvata je cca 65,00 m a širina predmetne staze je cca 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe izgradnje rigola i montažu cestovnih rubnika, te izgradnje PBS.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je obrt Strojokop Debelec iz Selnice, a investitorski nadzor, kao sufinancijer obavlja ŽUC. Radovi su započeli 18.8.2016. godine, a planirani završetak radova je do sredine rujna ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2005 u Zebanec Selu

Rekonstrukcija kružnog raskrižja s izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije uz ŽC 2022 i LC 20037 u Orehovici

U tijeku su radovi na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije na ŽC 2022 i LC 20037 u naselju Orehovica. Predmetni radovi su preduvjet, odnosno radovi koji prethode rekonstrukciji kružnog raskrižja u Orehovici. Nositelj investicije za fekalnu kanalizaciju su Međimurske vode d.o.o., dok je nositelj investicije za oborinsku odvodnju Općina Orehovica a ŽUC sufinancira iste.

Radi intenzivnog teškog teretnog prometa, koji se županijskom cestom ŽC 2022 koristi kao najbližom poveznicom Međimurske i Varaždinske županije, utvrđena je potreba za rekonstrukcijom kružnog raskrižja na ŽC 2022 i LC 2033 u Orehovici, čije trenutno stanje nije bilo usklađeno s stručnim i tehničkim uvjetima.

Buduće kružno raskrižje je projektirano na način da unutarnji radijus kružnog raskrižja, i svi radijusi na ulaznim i izlaznim krakovima istog, te dimenzije kolnika bude izvedeno na način da se nesmetano obavlja sav promet, posebno kritični teretni promet. U sklopu raskrižja i na kraku ŽC 2022 će biti izvedena i oborinska odvodnja, koja je često predstavljala problem radi zadržavanja vode na kolniku, a uz isti će biti izvedena i pješačko biciklistička staza koja će se spojiti na postojeću stazu uz ŽC 2022.

Izvođač radova svih radova na raskrižju, radova na fekalnoj i oborinskoj kanalizaciji je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, a nadzorni inženjer za sve radove je mag. Renato Slaviček, dipl.ing.građ. iz Čakovca. Radovi su započeli tijekom prosinca 2015. godine, a planirani završetak radova je rujan 2016. godine.

Opširnije:Rekonstrukcija kružnog raskrižja s izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije uz ŽC 2022 i LC...

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2006, ulica Zrinskih u Selnici

Radovi se izvode na ŽC 2006 u ulici Zrinskih u Selnici. Dužina predmetnog zahvata je cca 800,00 m a planirana širina staze je 1,50 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika i izvedbe rigola te izgradnje pješačke staze.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je TEGRA d.o.o. iz Čakovca, a nadzorni inženjer je g. Stjepan Debelec iz Selnice. Radovi su započeli tijekom listopada 2015. godine, a planirani završetak radova je prosinac 2015. godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2006, ulica Zrinskih u Selnici

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, u Gardinovcu

Radovi se izvode na ŽC 2018 u naselju Gardinovec. Predmetni radovi predstavljaju 3. fazu zahvata, odnosno nastavak radova iz 2013. I 2014. godine. Dužina zahvata je cca 330,00 m a planirana širina staze je 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika i izvedbe rigola te izgradnje pješačke staze.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je HOGRA iz Mihovljana. Radovi su započeli tijekom kolovoza 2015. godine, a planirani završetak radova je studeni 2015. godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, u Gardinovcu

Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC 2026 u Donjem Kraljevcu

Radovi se izvode na ŽC 2026 na ulazu u naselje Donji Kraljevec iz smijera Preloga. Radi intenzivnog teškog teretnog promet i potrebe za osiguranjem kontinuiteta izvedene biciklističke trake i pješačko biciklističke staze, ukazala se potreba za rekonstrukcijom mosta/propusta na način da se proširi kolnik i izgradi staze. Projektirana širina kolnika na mostu je 7,75 m a širina staze 2,0 m.

Raspon mosta ostaje nepromjenjen, a u sklopu zahvata se radi i sanacija postojećeg mosta.

ŽUC financira predmetne radove u cijelosti.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, a nadzorni inženjer je g. Darko Žagar. Radovi su započeli tjekom listopada 2015. godine, a planirani završetak radova je studeni 2015. godine.

Opširnije:Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC 2026 u Donjem Kraljevcu