Rekonstrukcija kružnog raskrižja s izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije uz ŽC 2022 i LC 20037 u Orehovici

U tijeku su radovi na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije na ŽC 2022 i LC 20037 u naselju Orehovica. Predmetni radovi su preduvjet, odnosno radovi koji prethode rekonstrukciji kružnog raskrižja u Orehovici. Nositelj investicije za fekalnu kanalizaciju su Međimurske vode d.o.o., dok je nositelj investicije za oborinsku odvodnju Općina Orehovica a ŽUC sufinancira iste.

Radi intenzivnog teškog teretnog prometa, koji se županijskom cestom ŽC 2022 koristi kao najbližom poveznicom Međimurske i Varaždinske županije, utvrđena je potreba za rekonstrukcijom kružnog raskrižja na ŽC 2022 i LC 2033 u Orehovici, čije trenutno stanje nije bilo usklađeno s stručnim i tehničkim uvjetima.

Buduće kružno raskrižje je projektirano na način da unutarnji radijus kružnog raskrižja, i svi radijusi na ulaznim i izlaznim krakovima istog, te dimenzije kolnika bude izvedeno na način da se nesmetano obavlja sav promet, posebno kritični teretni promet. U sklopu raskrižja i na kraku ŽC 2022 će biti izvedena i oborinska odvodnja, koja je često predstavljala problem radi zadržavanja vode na kolniku, a uz isti će biti izvedena i pješačko biciklistička staza koja će se spojiti na postojeću stazu uz ŽC 2022.

Izvođač radova svih radova na raskrižju, radova na fekalnoj i oborinskoj kanalizaciji je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, a nadzorni inženjer za sve radove je mag. Renato Slaviček, dipl.ing.građ. iz Čakovca. Radovi su započeli tijekom prosinca 2015. godine, a planirani završetak radova je rujan 2016. godine.

Opširnije:Rekonstrukcija kružnog raskrižja s izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije uz ŽC 2022 i LC...

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, u Gardinovcu

Radovi se izvode na ŽC 2018 u naselju Gardinovec. Predmetni radovi predstavljaju 3. fazu zahvata, odnosno nastavak radova iz 2013. I 2014. godine. Dužina zahvata je cca 330,00 m a planirana širina staze je 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika i izvedbe rigola te izgradnje pješačke staze.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je HOGRA iz Mihovljana. Radovi su započeli tijekom kolovoza 2015. godine, a planirani završetak radova je studeni 2015. godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, u Gardinovcu

Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC 2026 u Donjem Kraljevcu

Radovi se izvode na ŽC 2026 na ulazu u naselje Donji Kraljevec iz smijera Preloga. Radi intenzivnog teškog teretnog promet i potrebe za osiguranjem kontinuiteta izvedene biciklističke trake i pješačko biciklističke staze, ukazala se potreba za rekonstrukcijom mosta/propusta na način da se proširi kolnik i izgradi staze. Projektirana širina kolnika na mostu je 7,75 m a širina staze 2,0 m.

Raspon mosta ostaje nepromjenjen, a u sklopu zahvata se radi i sanacija postojećeg mosta.

ŽUC financira predmetne radove u cijelosti.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, a nadzorni inženjer je g. Darko Žagar. Radovi su započeli tjekom listopada 2015. godine, a planirani završetak radova je studeni 2015. godine.

Opširnije:Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC 2026 u Donjem Kraljevcu

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2006, ulica Zrinskih u Selnici

Radovi se izvode na ŽC 2006 u ulici Zrinskih u Selnici. Dužina predmetnog zahvata je cca 800,00 m a planirana širina staze je 1,50 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika i izvedbe rigola te izgradnje pješačke staze.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je TEGRA d.o.o. iz Čakovca, a nadzorni inženjer je g. Stjepan Debelec iz Selnice. Radovi su započeli tijekom listopada 2015. godine, a planirani završetak radova je prosinac 2015. godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2006, ulica Zrinskih u Selnici

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici

Radovi se izvode na i uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici. Dužina predmetnog zahvata je cca 840,00 m a prosječn širina predmetne staze je 1,50 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije na jednom dijelu trase, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika te izgradnje PBS.

Natječaj za radove je proveo Grad Mursko Središće a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je TEGRA d.o.o. iz Čakovca, a nadzorni inženjer je Ratko Matotek iz Čakovca. Radovi su započeli tijekom lipnja 2015. godine, a planirani završetak radova je do kraja kolovoza ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici