Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici

Radovi se izvode na i uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici. Dužina predmetnog zahvata je cca 840,00 m a prosječn širina predmetne staze je 1,50 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije na jednom dijelu trase, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika te izgradnje PBS.

Natječaj za radove je proveo Grad Mursko Središće a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je TEGRA d.o.o. iz Čakovca, a nadzorni inženjer je Ratko Matotek iz Čakovca. Radovi su započeli tijekom lipnja 2015. godine, a planirani završetak radova je do kraja kolovoza ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici

Sanacija mosta/propusta na LC 20032 u Goričanu

Radovi se izvode na LC 20032 na ulazu u naselje Goričan iz smijera Hodošana. Postojeći most, kojem je kolnik bio širine 4,80 m, se širi na 6,0 m te se s lijeve strane mosta izvodi pješačko biciklistička staza, širine 1,50 m za prijelaz melioracijskog kanala, kao nastavak izvedene PBS u naselju Goričan. Raspon mosta ostaje nepromjenjen a u sklopu zahvata se radi i sanacija postojećeg mosta (injektiranje pukotina i izvedba zaštitnog premaza).

ŽUC financira predmetne radove u cijelosti.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana. Radovi su započeli koncem lipnja 2015. godine, a planirani završetak radova je kolovoz 2015. godine.

Opširnije:Sanacija mosta/propusta na LC 20032 u Goričanu