Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2006, ulica Zrinskih u Selnici

Radovi se izvode na ŽC 2006 u ulici Zrinskih u Selnici. Dužina predmetnog zahvata je cca 800,00 m a planirana širina staze je 1,50 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika i izvedbe rigola te izgradnje pješačke staze.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je TEGRA d.o.o. iz Čakovca, a nadzorni inženjer je g. Stjepan Debelec iz Selnice. Radovi su započeli tijekom listopada 2015. godine, a planirani završetak radova je prosinac 2015. godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2006, ulica Zrinskih u Selnici

Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC 2026 u Donjem Kraljevcu

Radovi se izvode na ŽC 2026 na ulazu u naselje Donji Kraljevec iz smijera Preloga. Radi intenzivnog teškog teretnog promet i potrebe za osiguranjem kontinuiteta izvedene biciklističke trake i pješačko biciklističke staze, ukazala se potreba za rekonstrukcijom mosta/propusta na način da se proširi kolnik i izgradi staze. Projektirana širina kolnika na mostu je 7,75 m a širina staze 2,0 m.

Raspon mosta ostaje nepromjenjen, a u sklopu zahvata se radi i sanacija postojećeg mosta.

ŽUC financira predmetne radove u cijelosti.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, a nadzorni inženjer je g. Darko Žagar. Radovi su započeli tjekom listopada 2015. godine, a planirani završetak radova je studeni 2015. godine.

Opširnije:Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC 2026 u Donjem Kraljevcu

Sanacija mosta/propusta na LC 20032 u Goričanu

Radovi se izvode na LC 20032 na ulazu u naselje Goričan iz smijera Hodošana. Postojeći most, kojem je kolnik bio širine 4,80 m, se širi na 6,0 m te se s lijeve strane mosta izvodi pješačko biciklistička staza, širine 1,50 m za prijelaz melioracijskog kanala, kao nastavak izvedene PBS u naselju Goričan. Raspon mosta ostaje nepromjenjen a u sklopu zahvata se radi i sanacija postojećeg mosta (injektiranje pukotina i izvedba zaštitnog premaza).

ŽUC financira predmetne radove u cijelosti.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana. Radovi su započeli koncem lipnja 2015. godine, a planirani završetak radova je kolovoz 2015. godine.

Opširnije:Sanacija mosta/propusta na LC 20032 u Goričanu

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici

Radovi se izvode na i uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici. Dužina predmetnog zahvata je cca 840,00 m a prosječn širina predmetne staze je 1,50 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije na jednom dijelu trase, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika te izgradnje PBS.

Natječaj za radove je proveo Grad Mursko Središće a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je TEGRA d.o.o. iz Čakovca, a nadzorni inženjer je Ratko Matotek iz Čakovca. Radovi su započeli tijekom lipnja 2015. godine, a planirani završetak radova je do kraja kolovoza ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici