REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE ŽC 2255 S IZGRADNJOM BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIONICI DONJI KRALJEVEC - HEMUŠEVEC

Započeli su radovi na Rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2255 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Donji Kraljevec - Hemuševec. Predmetni objekt se sufinancira od strane Općine donji Kraljevec i Grada Preloga.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,50 do 6,00 m na 6,00 m (uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama), i izgradnje biciklističke trake širine 2,00 m uključujući razdjelnu crtu. Dužina predmetnog  zahvata je cca 1.820,00 m.

Izvođač predmetnih radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, Stručni nadzor ispred poduzeća IBS-AC j.d.o.o. iz Savske Vesi, obavlja ovlašteni inženjer građevinarstva Stjepan Baranašić, dipl.ing.građ., a investitorski nadzor obavlja  ŽUC. Radovi su započeli 02.05.2018. godine, a planirani završetak radova je u roku šezdeset radnih dana.

 

Rekonstrukcija ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok - Prelog

Započeli su radovi na Rekonstrukciji županijske ceste ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok – Prelog. Predmetni objekt se sufinancira iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2016. godinu, Ministarstva unutarnjih poslova, a u sklopu sanacije opasnih mjesta na području RH.

Radovi se sastoje od proširenja kolnika s postojećih 5,30 do 5,70 m na 6,00 m (uz dodatna proširenja u horizontalnim krivinama), i izgradnje biciklističke trake širine 1,80 m. Dužina predmetnog  zahvata je cca 1.725,00 m.

Opširnije:Rekonstrukcija ŽC 2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok - Prelog

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz LC 20066 u ulici Matije Gupca, Kotoriba

U tijeku su radovi na izgradnji pješačko biciklističke staze (PBS) uz LC 20066 u ulici Matije Gupca u Kotoribi.  Dužina predmetnog  zahvata je cca 700,00 m a širina buduće staze je  2,50 m. Radovi se sastoje od iskopa, planiranja, navoza tampona i asfaltiranja PBS.

Natječaj za radove je provela Općina Kotoriba a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je Tegra d.o.o. iz Čakovca.Radovi su započeli 30.8.2016. godine, a planirani završetak radova je do kraja listopada ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz LC 20066 u ulici Matije Gupca, Kotoriba

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, na dijelu ulice Kralja Tomislava u Belici

Izvode se radovi na izgradnji PBS uz ŽC 2018, dio ulice Kralja Tomislava u Belici. Dužina dionice je cca 650,00 m a širina predmetne staze je 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje dijela oborinske kanalizacije i radova na budućoj PBS.

Natječaj za radove je provela Općina Belica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je obrt Hogra iz Mihovljan, stručni nadzor ispred poduzeća NORD-ING d.o.o. iz Čakovca, obavlja Rok Magdalenić, a investitorski nadzor obavlja ŽUC. Radovi su započeli 13.9.2016. godine, a planirani završetak radova je do konca studenog ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, na dijelu ulice Kralja Tomislava u Belici

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2005 u Zebanec Selu

Radovi se izvode na ŽC 2005 u Zebanec Selu.  Dužina predmetnog  zahvata je cca 65,00 m a širina predmetne staze je cca 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe izgradnje rigola i montažu cestovnih rubnika, te izgradnje PBS.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je obrt Strojokop Debelec iz Selnice, a investitorski nadzor, kao sufinancijer obavlja ŽUC. Radovi su započeli 18.8.2016. godine, a planirani završetak radova je do sredine rujna ove godine.

Opširnije:Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2005 u Zebanec Selu