Građenje

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz LC 20066 u ulici Matije Gupca, Kotoriba

U tijeku su radovi na izgradnji pješačko biciklističke staze (PBS) uz LC 20066 u ulici Matije Gupca u Kotoribi.  Dužina predmetnog  zahvata je cca 700,00 m a širina buduće staze je  2,50 m. Radovi se sastoje od iskopa, planiranja, navoza tampona i asfaltiranja PBS.

Natječaj za radove je provela Općina Kotoriba a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je Tegra d.o.o. iz Čakovca.Radovi su započeli 30.8.2016. godine, a planirani završetak radova je do kraja listopada ove godine.