Građenje

Rekonstrukcija kružnog raskrižja s izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije uz ŽC 2022 i LC 20037 u Orehovici

U tijeku su radovi na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije na ŽC 2022 i LC 20037 u naselju Orehovica. Predmetni radovi su preduvjet, odnosno radovi koji prethode rekonstrukciji kružnog raskrižja u Orehovici. Nositelj investicije za fekalnu kanalizaciju su Međimurske vode d.o.o., dok je nositelj investicije za oborinsku odvodnju Općina Orehovica a ŽUC sufinancira iste.

Radi intenzivnog teškog teretnog prometa, koji se županijskom cestom ŽC 2022 koristi kao najbližom poveznicom Međimurske i Varaždinske županije, utvrđena je potreba za rekonstrukcijom kružnog raskrižja na ŽC 2022 i LC 2033 u Orehovici, čije trenutno stanje nije bilo usklađeno s stručnim i tehničkim uvjetima.

Buduće kružno raskrižje je projektirano na način da unutarnji radijus kružnog raskrižja, i svi radijusi na ulaznim i izlaznim krakovima istog, te dimenzije kolnika bude izvedeno na način da se nesmetano obavlja sav promet, posebno kritični teretni promet. U sklopu raskrižja i na kraku ŽC 2022 će biti izvedena i oborinska odvodnja, koja je često predstavljala problem radi zadržavanja vode na kolniku, a uz isti će biti izvedena i pješačko biciklistička staza koja će se spojiti na postojeću stazu uz ŽC 2022.

Izvođač radova svih radova na raskrižju, radova na fekalnoj i oborinskoj kanalizaciji je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, a nadzorni inženjer za sve radove je mag. Renato Slaviček, dipl.ing.građ. iz Čakovca. Radovi su započeli tijekom prosinca 2015. godine, a planirani završetak radova je rujan 2016. godine.

 

Galerija Orehovica