Građenje

Izgradnja pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018, u Gardinovcu

Radovi se izvode na ŽC 2018 u naselju Gardinovec. Predmetni radovi predstavljaju 3. fazu zahvata, odnosno nastavak radova iz 2013. I 2014. godine. Dužina zahvata je cca 330,00 m a planirana širina staze je 1,80 m. Radovi se sastoje od izgradnje oborinske kanalizacije, proširenja kolnika za potrebe postavljanja cestovnih rubnika i izvedbe rigola te izgradnje pješačke staze.

Natječaj za radove je provela Općina Selnica a ŽUC sufinancira iste.

Izvođač radova je HOGRA iz Mihovljana. Radovi su započeli tijekom kolovoza 2015. godine, a planirani završetak radova je studeni 2015. godine.

 

galerija_gardinovec