Građenje

Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC 2026 u Donjem Kraljevcu

Radovi se izvode na ŽC 2026 na ulazu u naselje Donji Kraljevec iz smijera Preloga. Radi intenzivnog teškog teretnog promet i potrebe za osiguranjem kontinuiteta izvedene biciklističke trake i pješačko biciklističke staze, ukazala se potreba za rekonstrukcijom mosta/propusta na način da se proširi kolnik i izgradi staze. Projektirana širina kolnika na mostu je 7,75 m a širina staze 2,0 m.

Raspon mosta ostaje nepromjenjen, a u sklopu zahvata se radi i sanacija postojećeg mosta.

ŽUC financira predmetne radove u cijelosti.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana, a nadzorni inženjer je g. Darko Žagar. Radovi su započeli tjekom listopada 2015. godine, a planirani završetak radova je studeni 2015. godine.

 

Most/propust donji kraljevec