Građenje

Sanacija mosta/propusta na LC 20032 u Goričanu

Radovi se izvode na LC 20032 na ulazu u naselje Goričan iz smijera Hodošana. Postojeći most, kojem je kolnik bio širine 4,80 m, se širi na 6,0 m te se s lijeve strane mosta izvodi pješačko biciklistička staza, širine 1,50 m za prijelaz melioracijskog kanala, kao nastavak izvedene PBS u naselju Goričan. Raspon mosta ostaje nepromjenjen a u sklopu zahvata se radi i sanacija postojećeg mosta (injektiranje pukotina i izvedba zaštitnog premaza).

ŽUC financira predmetne radove u cijelosti.

Izvođač radova je PAVLIC-ASFALT-BETON iz Goričana. Radovi su započeli koncem lipnja 2015. godine, a planirani završetak radova je kolovoz 2015. godine.

 

Sanacija mosta/propusta na LC 20032 u Goričanu